Grundläggande värden

Haninge kommun hissar FN-flaggan.
Haninge kommun hissar FN-flaggan för att visa att demokratin står upp för ett öppet och välkomnande samhälle, för ett öppet samtal och mot våld, hot och anti-demokratiska krafter.

I Haninge ska alla känna sig välkomna och inkluderade. Vi har en fin tradition av gemenskap i kommunen som bygger på en stolthet inför vår hembygd, tilliten till allas lika värde och en djupt rotad solidaritet till varandra och samhället i stort.

Ibland kan dessa självklarheter ifrågasättas, just nu pågår till exempel en stor debatt i Göteborg om hur anti-demokratiska krafter hotar såväl polismaktens upprätthållande av den allmänna ordningen som mångas allmänna säkerhet. Det är just då som det är viktigt att stå upp för grundläggande principer som allas lika värde.

Till vardags gör vi detta genom att flagga med Haninges kommunflagga och Europaflaggan, men just denna helg flaggar vi också med FN-flaggan, just för att påminna om den värdegrund som vi bygger vår dagliga gärning på. Vi flaggar tillsammans med andra kommuner runt om i landet för att visa att demokratin står upp för ett öppet och välkomnande samhälle, och på det viset visa att FN:s principer om samtal kan vara starkare än skrämsel och hot. Ett enkelt sätt att visa att vi står enade med Göteborg och alla andra kommuner som arbetar för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Just idag, denna lördag, får också FN:s flagga vid vårt kommunhus symbolisera vår solidaritet med alla som står upp för ett öppet demokratiskt samtal och grundläggande mänskliga rättigheter. För ett öppet samtal och mot våld, hot och anti-demokratiska krafter.

Låt oss påminna oss om första paragrafen i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

En dag späckad med upplevelser

För ett tag sedan gav sig jag och ordföranden för Kultur- och Fritidsnämnden ut på en liten tur. Vi hade verkligen tur med vädret och vi fick möjlighet att se och prata om både det ena och det andra.

I Haninge pågår det mycket. Det byggs nya bostäder och det flyttar in nya Haningebor hela tiden. En av de saker som många nya (och gamla) Haningebor uppskattar allra mest är närheten till naturen och därför började vi med en utflykt till Tornberget. Eller i vart fall den platsen där de just nu håller på och bygger det utsiktstorn som ska pryda länets högsta topp igen.

Tornbygge till Tornberget
Tornbygge till Tornberget. Rejäla doningar som monteras och som sedan ska lyftas på plats med en helikopter.

Sedan tog vi svängen förbi Östnora, som ståtar med både en populär camping och badplats. Det var lite blåsigt, och vi såg inga som badade, men väl en och annan som promenerade med sin hund.

Nästa stopp var Skutans gård, hemvist för en viss minikändis Uffe som gör succé långt utanför Haninges gränser. Det bedrivs en omfattande verksamhet och det finns idéer och energi för mer. Tråkigt att de har problem med busåkande mopeder/Mc och helt oacceptabelt att de också drabbats av personer som tar sig för att släppa ut hästarna. [Det finns fler som råkat ut för detta i kommunen och det är rent ut sagt vidrigt]. Tursamt nog är de flesta hästarna väldigt hemkära och inget allvarligt har hänt ännu.

Skutans gård och minikändisen Uffe och hans matte Linda samt konstgräsplanen på Torvalla
Skutans gård och minikändisen Uffe och hans matte Linda samt konstgräsplanen på Torvalla

Sista stoppet för dagen var Torvalla. Där passade vi på att titta på framväxten av det nya golvet. (se särskilt inlägg om golvet). Vi fick också möjlighet att titta närmare på simhallen, närmare bestämt ”under” simbassängen. Det är mycket med vatten, är väl den snabba reflektionen man kan göra av det. Det är massor av vatten som ska renas och värmas och renas igen och igen och igen.

Från sommarvibrerande simhall till ishallen. Ja, det var svalt. Ut igen och en promenad runt friidrottsanläggningen. Jag funderade på om det inte kunde gå att utveckla lite nya hoppsporter, som synkront längdhopp? Vad tror ni, skulle det kunna vara något? Man måste så klart ha en bredare ansatsbana, men det kanske kunde bli en hit. Vi passade också på att titta på våra gräsplaner och visst ser konstgräset inbjudande grönt ut, men jag undrar om inte riktigt gräs och riktiga gräsfläckar ändå är mer min melodi.

Vi konstaterade efter vår snabba rundtur att det finns många bra anläggningar, många engagerade föreningar och Haningebor som fyller dessa platser med liv och rörelse. Därför är vi övertygade om att det beslut som vi har tagit i Mål och Budget för 2018-2019, där Kommunstyrelsen ska ta fram en plan för investeringar i och underhåll av kommunens idrottsplatser och idrottshallar är nödvändigt för att vi ska kunna möta en ökad efterfrågan i takt med att Haninge fortsätter att växa.

Under alla broar…

Ibland sägs det att det ”runnit mycket vatten under broarna” och man menar då att mycket har hänt som kanske innebär att nya ståndpunkter mejslats fram och att nya beslut därmed vuxit fram.

I fråga om en bilbro mellan stadskärnan och Rudan har det för oss Socialdemokrater verkligen inte runnit något vatten under några broar.

Med upphöjd förvåning kunde jag läsa i Mitt i Haninge att vi Socialdemokrater skulle ha ändrat uppfattning i fråga om en bilbro till Rudan. Man häpnar. Jag om någon borde som gruppledare för Socialdemokraterna i Haninge veta om det förhöll sig på det viset. Men jag förstår samtidigt behovet av att förenkla och skapa tydliga kontraster, men ibland blir det inte rätt.

För den som är vetgirig och tar sig igenom denna text lovar jag att belöningen blir ett klargörande av en aldrig övergiven position.

Låt mig ta det från början.

I juni 2015 röstade kommunfullmäktige om mål och budget för 2016. Vi i samarbetskoalitionen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) vann två av nio beslutspunkter. I övriga punkter var det en blandning av gemensamma förslag från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna samt enbart Moderaternas förslag. Vilket krävde stöd från både Sverigedemokraterna och de två som lämnat Miljöpartiet och blivit så kallade vildar i kommunfullmäktige.

Detta innebar bland annat en lista på 11 särskilda uppdrag med anledning av att en ny målstruktur och nya mål antogs i enlighet med förslag från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Bland dessa särskilda uppdrag är det just nummer åtta som jag tänker uppehålla mig vid. ”Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en plan för en ny övergång från stadskärnan till Rudan för bil och GC-väg.”  Förutom att man kan ha vissa rent grammatiska synpunkter på formuleringen (vilka GC-vägar behöver en övergång…) så är det icke desto mindre så att kommunfullmäktige har beslutat att ge detta uppdrag.

Följande personer röstade med andra ord för en bilbro till Rudan:
Martina Mossberg, Michael Fridebäck, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Sedat Dogru, Sara Sixten, Marin Tomic, Marietta de Pourbaix-Lundin, Joakim Goding, Natasha Ringblom, Kristoffer Eriksson, Pernilla Kjellin, Gilbert de Wendel, Birgitta Karlfeldt, Daniel Lassnäs, Mikael Kjellin och Kjell Larsson – samtliga (M) – Yvonne Forsberg, Kennerth Valtersson, Christian Lindefjärd, Eva Manners Jenny Manners och Dennis Askling – samtliga (SD) – Tobias Hammarberg, Peter Olevik Dunder, Kristina Hallberg och Pia Lublin – samtliga (FP) numera (L) – Marie Litholm och Suzanne Kickan Enman – båda (KD) samt Anna Ragnar (-) och Marianne Reinemar (-).

Följande personer röstade med andra ord mot en bilbro till Rudan:
Meeri Wasberg, Sepideh Erfani, Göran Svensson, Åsa Westlund, Anders Nordlund, Maria Fägersten, Mikko Svensson, Annett Haaf, Göran Eriksson, Yosefin Janabi, Joakim Spångberg, Ann-Christine Erlandsson, Tomas Jensen, Margareta Bernhardsson, Christer Erlandsson, Latifa Larbi, Esa Kalasniemi, Linda Wilén, Jorge Gálvez och Kenneth Forsberg – samtliga (S) – Mehmet Coksürer, Johan Svensk och Sahir Drammeh – samtliga (MP) – Nafi Cilgin, Tove Ovsiannikov och Samuel Skånberg – samtliga (V) – Petri Salonen och Ulla-Britt Öhman – båda (C).

Noteras också att Ruben Derkert Rosenberg och Sanna Tefke (RS) avstod…

Alltnog. Ett beslut taget i kommunfullmäktige ska respekteras, även om det är en fråga som går kommunledningen emot. Det är demokrati. Stadsbyggnadsnämnden jobbar med frågan, men den är verkligen inte enkel. Det är inte bara att ta fram papper och penna och rita en bro. Detta handlar mycket om teknik och ingenjörskunnande. Det är fråga om bärighet på både marken, bron och kanske inte minst viktigt ekonomin…

Att bygga broar i sig är inte billigt. Att vilja göra det över en järnväg där det även transporteras så kallat farligt gods, gör det inte precis billigare. Det Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna inte talade om var vem som ska betala. Trafikverket? SL? Kommunen? Byggföretagen? Vem ska betala detta fantasilösa prestigeprojekt? Men beslut som tagits i god demokratisk ordning ska respekteras. Planen ska fram.

Men bara för att kommunfullmäktige tagit beslut om att det ska tas fram en plan för detta bilbroprojekt innebär det dock inte att varken Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Centerpartiet tycker att det där med en bilbro över till Rudan blivit en bra idé. Vi har tvärt om fortsatt att tala om det svårförståeliga i att göra något sådant. Gärna bättre möjligheter för att gående och cyklande ska kunna ta sig över till Rudan, men inte med bil. Det måste helt enkelt finnas bättre lösningar för att kunna angöra vårt vackra friluftsområde.

Det rinner en del vatten under andra broar och vi kommer till juni 2017. En detaljplan för Örnens väg är redo att bli beslutad. Det har tagit lång tid, vilket är i sin ordning, då alla planer ska ut på det som kallas samråd och granskning för att berörda myndigheter, fastighetsägare med flera ska få möjlighet att säga sitt om förslaget till ny byggnation. Detaljplanen är ganska stor och omfattar 450 bostäder, en ny skola och en ny förskola. Byggherrarna väntar otåligt på att de kommunala kvarnarna ska mala klart och att de ska få sätta spaden i backen och uppföra sina konstfärdigt utformade byggnader.

DÅ… kommer Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna på att just här! Just i den här planen – där borde vår bro ritas in. De har haft månader (till och med år) på sig att lufta denna fundering.

På kommunstyrelsens sammanträde i maj 2017 yrkar de att hela ärendet ska återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen. Detta ”för att skapa möjlighet för anläggandet av en ny övergång för bil- G/C-väg över järnvägen inom planområdet. Det ska också utredas om ett krav på anläggande av en ekodukt över järnvägen kan vara en lämplig ekologisk kompensationsåtgärd för planförslagets negativa effekter för befintlig spridningskorridor. Ett reviderat detaljplaneförslag ska föreläggas utskottet senast i september 2017.”

Detta var exakt på bokstaven samma förslag som de i maj 2017 lade i stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott samt sedan även i stadsbyggnadsnämnden.

Värt att notera för den kommunalt beslutsmässigt kunnige är att de verkar mena att det skulle vara kommunstyrelseförvaltningen som skulle omarbeta förslaget och sedan förelägga det för stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott, något som inte låter sig göras.

Dessutom verkar de vara av den uppfattningen att inget nytt samråd eller någon ny granskning skulle vara behövlig. Att tillföra en ny bro och att pröva frågan om en ekodukt måste betraktas som en stor förändringar och brukligt är att om det under ”resans gång” uppstår behov av att göra stora förändringar kan det till och med vara så i ett vanligt planförfarande att det kan bli flera samråd innan en plan är klar för granskning och därefter beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Det är uppenbart att det i det här fallet skulle krävas ett nytt samråd och därefter en ny granskning.

En detaljplan utformas utifrån det uppdrag som givits av kommunstyrelsen. Förändringar kan naturligtvis tillkomma under arbetet med detaljplanen, men det är oftast betingat av att det uppkommer nya fakta i takt med att det görs diverse olika utredningar om exempelvis buller, dagvatten, naturvärden etc.

Denna detaljplan baseras på det uppdrag som kommunstyrelsen beslutade 2014-03-24 (uppdraget som kommunstyrelsens ordförande innehades då av Moderaterna). Inte med en rad nämns det något om att det ska planeras för en bil- G/C-väg från stadskärnan till Rudan. Den plan som presenteras i maj 2017 är med andra ord helt i överenstämmelse med det ursprungliga uppdraget och därmed borde saken så att säga vara ”biff”.

I samarbetskoalitionen konstaterar vi att den föreslagna planen på intet sätt omöjliggör att i framtiden tillföra en bil- G/C-väg och att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna därmed borde låta sig nöjas. Beslutet från 2015 om att ta fram en plan kvarstår och det är mycket utredande som ska till för att en bro ska kunna finna en möjlig placering (och finansiering).

Men för att inte göra den kommunala processen längre än nödvändigt valde samarbetskoalitionen att pröva möjligheten att teckna en gemensam avsiktsförklaring för att tydliggöra detta. Miljöpartiet och Centerpartiet tyckte sig inte kunna underteckna avsiktsförklaringen men hade inget emot att Socialdemokraterna försökte lösa upp knuten, då vi alla i samarbetskoalitionen ville att det planarbete som pågått i drygt två år skulle kunna gå i mål enligt vårt förslag.

Därför skrivs följande avsiktsförklaring:

Avsiktsförklaring

S, M, L, KD är härmed överens om att möjliggöra för en ny förbindelse för bil, gång och cykel över järnvägen från Handen till Rudanområdet varför denna överenskommelse träffas mellan partierna.

En ny bro kan komma att placeras någonstans på sträckan mellan stationsområdet i norr och Anna-Marias väg i söder. Fram till dess att brons placering är överenskommen eller på annat sätt fastställd är partierna överens om att pågående och kommande planarbete i detta område ska ske i enlighet med de styrdokument och utredningar som tagits fram för utvecklingen av stadskärnan.

Detta innebär inte att partierna tagit ställning till funktion och placering av en framtida bro.

Denna överenskommelse gäller till utgången av 2022.”

Med detta kunde Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna rösta för den föreslagna detaljplanen för Örnens väg. Beslutet från 2015 kvarstår och en plan ska tas fram. Vi Socialdemokrater tycker fortfarande att det är en dålig idé att bygga en bilbro över till Rudan, men har respekt för kommunfullmäktiges beslut och det måste därmed tas fram en plan för en ny övergång från stadskärnan till Rudan för bil och GC-väg.

Notera också att utredning av frågan har genomförts och presenterats för stadsbyggnadsnämnden i juni 2017. Det konstateras att viktiga förutsättningar att ta hänsyn till är att området är ett naturreservat samt att det finns stora höjdskillnader. En initial kostnadsbedömning för genomförande av projektet har bedömts till 35-50 mnkr. Vilket motsvarar mellan en förskola och en idrottshall.

En bilbro är en dålig idé av flera skäl. Både för friluftsområdet (naturreservatet) som sådant men också av krasst ekonomiska skäl. Haninge kommun står inför stora behov av investeringar de kommande åren, både vad gäller skolor, förskolor, idrottshallar, vägar, parker med mera och att då plöja ner ett stort antal miljoner i en bilbro till Rudan känns inte motiverat. Men för all del, låt oss inte springa händelserna i förväg. Tids nog kommer vi antagligen kunna konstatera det i det fortsatta arbetet med planen för bilbron och möjligen blir det då annat ljud i skällan. Vi Socialdemokrater anser att det måste finnas andra och bättre sätt att kunna angöra Rudan för den som av någon anledning behöver komma nära med bil. Det är verkligen trist att vi måste lägga viktiga och dyrbara arbetstimmar för våra tjänstemän på planering av bilbron, men kommunfullmäktiges beslut måste respekteras.

Det kan också noteras att det i artikeln i Mitt i Haninge lyfts fram att Moderaterna vill tillåta en bostadsexploatering i Rudans friluftsområde och då kan man undra vad avsiktsförklaringen i förlängningen kommer att vara värd. Bostadsbyggande i Rudans friluftsområde är inget som finns antecknat i de styrdokument eller utredningar som tagits fram för utvecklingen av stadskärnan. Snarare tvärt om då det talas om att närheten till naturen och det friluftsliv som erbjuds där ska tas till vara. Visionen som tecknas är att den regionala stadskärnan ska vara en central plats och drivande kraft för en långsiktigt hållbar utveckling i södra Stockholmsregionen. Att Moderaterna då talar om att bygga bostäder i friluftsområdet känns som en omsvängning av stora mått.

Jag befarar att Moderaterna kommer att försöka ta stadsutvecklingsplanen som gisslan för att få fram sin bilbro och för att kunna bygga bostäder i Rudan. Stadsutvecklingsplanen syftar till att säkerställa att framtida förändringar av stadens mark- och vattenanvändning leder staden mot en långsiktigt hållbar tillväxt och förverkligande av visionen. Eller enklare uttryckt; Den ska svara på frågan hur vi planerar och bygger staden så att vi och kommande generationer ska vilja bo och leva här. Återstår alltså att se om Moderaterna hyser samma respekt som vi Socialdemokrater för kommunfullmäktiges beslut och frågan är var Liberalerna och Kristdemokraterna befinner sig i frågan om bostäder i Handens vackraste friluftsområde. Eller ska det bli en bilbro till Rudan, kosta vad det kosta vill?

Idrottshallar nu och framöver

Det skrivs och tycks en del i sociala media om underhållet av kommunens idrottsanläggningar. Till exempel om den pågående renoveringen av A-hallen på Torvalla. Det har också påståtts att denna försening skulle handla om brist på resurser eller politisk vilja och inget kunde vara mer fel.

Även om en del kanske redan har bestämt sig för vad som är och inte är och vad det betyder för samarbetskoalitionens syn på idrotten i stort och i smått tänker jag redogöra för läget. Kommenterar dessutom de uppgifter som sprids om Ribby sporthall i Västerhaninge och något om framtiden.

Ansvarsfördelningen inom kommunen ser generellt ut så att kultur-
och fritidsförvaltningen sköter bokning och tillsyn av hallar medan Tornberget ansvarar för underhållet, det vill säga städning av mattor,
golv och tak etcetera.

Torvallas A-hall

Torvallas A-hall går för närvarande inte att använda. I november 2016 skadades golvet på flera ställen under en crossfit-tävling som anordnades av ett företag som hyrt A-hallen. Kultur- och fritidsförvaltningen och Tornberget konstaterade att det rörde sig om ungefär 200 kvm av 1700 kvm. Tornberget, skolan och de mest berörda föreningarna enades tillsammans med Kultur- och Fritidsförvaltningen om att skjuta renoveringen till sommarlovet eftersom stora delar av verksamheten trots allt kunde genomföras. Innebandyn kunde inte träna på det provisoriska golvet och fick alternativa lokaler i stället.

När renoveringen påbörjades visade det sig att skadan var större än befarat. Hela golvet på 1 700 kvm behövde bytas. För att renoveringen skulle gå så snabbt som möjligt lades det ut plywood-skivor på hela golvytan och det nya parkettgolvet läggs ovanpå detta. Det är stora mängder parkett som måste fram och det har varit omöjligt att få tillräckliga leverenser för att kunna lägga golvet så snabbt som vi önskat. Det hade naturligtvis gått att lägga ett vanligt plastgolv som är lättare att få tag på, men ett trägolv har fördelaktiga och unika egenskaper som uppskattas inom vissa idrotter och det vore olyckligt om Haninges största idrottshall också skulle mista sitt trägolv.

Direkt efter att beslutet om att byta hela golvet togs, bjöds föreningarna in till ett möte där de informerades om läget. De fick också berätta om sina behov. Kommunen har därefter hittat alternativa lokaler för alla berörda Haningeföreningars regelbundna träning (med fokus på barn och unga). När det gäller några enstaka större arrangemang av tillfällig karaktär har det varit svårt, eller till och med omöjligt, att hitta någon alternativ och likvärdig lösning. Träningen för Cheerleading drabbas då den alternativa lokalen inte har tillräcklig höjd för de högsta formationerna. IK Södras två stora judotävlingar behöver genomföras i Torvallas A-hall och detta har lösts genom att tävlingarna genomförs lite senare på säsongen. Kultur- och fritidsförvaltningen har en fortsatt dialog med föreningarna för att de ska ha aktuell information.

Golvet i Torvallas A-hall 1 september 2017
Golvet i Torvallas A-hall 1 september 2017

Skolan förlägger sin idrottsundervisning utomhus i en större utsträckning än i vanliga fall under den här perioden och kan på så sätt klara sin verksamhet.

Det har i sociala media framförts att förseningen av renoveringen av golvet skulle vara en penningfråga för Kultur- och Fritidsnämnden. Trots att detta nya golv blir en dyr historia, hade mer pengar i sig inte hjälpt. Problemet är att golvet var mer trasigt än befarat i kombination med svårigheten att få tag på parketten. Det är stor skillnad på 200 kvm och 1 700 kvm. Självklart är huvudproblemet att företaget som hyrde A-hallen orsakade skadorna på golvet, men det i sig är en försäkringsfråga och inget som påverkar byggtiden.

Det har gjorts ett stort jobb för att få tag på så mycket golvmaterial som man bara kan och de har också planerat om jobbet så att byggtiden förkortas. MEN, mera pengar hade inte hjälpt (varken hos Kultur- och fritidsnämnden eller hos Tornberget).

Det är lätt att vara efterklok och tycka att omfattningen på skadorna borde ha upptäckts tidigare, men bedömningarna gjordes av de som har expertisen inom detta område.

Genom att vänta med att åtgärda golvet tills sommaren drabbades betydligt färre föreningar (och deras barn- och ungdomsverksamhet) än om de hade satt igång under terminen när många fler nyttjar hallen.

Ribby sporthall

För några dagar sedan lades det upp bilder på Facebook på smutsiga ytor i Ribby sporthall. Förklaringen till smutset på de flesta bilderna är en renovering som nyligen utförts i källarvåningens dusch och omklädningsrum och ett par duschar på markplan. Den efterföljande byggstädningen var bristfällig och när föreningen i fråga använde hallen fanns det kvar byggdamm och maskeringstejp som borde ha avlägsnats. Bland fotona fanns även bilder från ett omklädningsrum/dusch, som visar smuts i golvbrunnar och golv. Det beror inte på renoveringen utan på reguljär städning som inte skötts ordentligt just denna gång.

Föreningen i fråga reagerade på den samlade negativa upplevelse genom att lägga upp bilderna men även genom att skicka sina synpunkter till Kultur- och fritidsförvaltningen, som då såg till att kompensera föreningen genom att de inte behöver betala lokalhyra. Sedan dess ska det ha skett en städning och en mer grundlig städning uppges vara på gång.

Idrottsplatser och idrottshallar framöver

Eftersom idrotten betyder mycket för många av Haninges invånare, både stora som små. Har vi i samarbetskoalitionen inte bara nöjt oss med att sätta igång arbetet med de tre idrottshallarna som kommer att byggas i Lyckeby, Västerhaninge och Tungelsta. Bygget av Vikingahallen, som kommer att vara speciellt lämpad för gymnastik och cheerleading, pågår för fullt och kommer att bli klar till skolstart hösten 2018. Inte heller har vi nöjt oss med de utegym, konstgräsplaner och spontanidrottsytor av olika slag som vi hittills hunnit med att färdigställa eller påbörja.

Kultur- och fritidsnämnden har i budget för 2018-2019 fått i uppdrag att ta fram en plan för underhåll och utveckling av kommunens badplatser. Vi går samtidigt vidare med simhallsfrågan och dessutom beslutade vi att ge ett uppdrag till Kommunstyrelsen som går ut på att ta fram en plan för investeringar i och underhåll av kommunens idrottsplatser och idrottshallar.

Detta skyddar oss naturligtvis inte från arrangörer som kan orsaka skador på våra anläggningar, men det ger oss en bättre möjlighet att planera underhållet och nybyggnationer samt därmed få en bättre kostnadskontroll. Vilket är viktigt för att vi ska kunna få ut så mycket verksamhet för våra gemensamma resurser som möjligt.

Haningedagen 2017

Som vanligt var det vackert väder och många utställare och besökare på Haningedagen. I år kombinerades den dessutom med en gatufest, på Runstensvägen, som kommunen och fastighetsägarna i centrumsamverkan genomförde tillsammans. Där bjöds det både på mat och underhållning. Bland annat bjöd våra duktiga kockar på både skolmat och mat som serveras inom äldreomsorgen.

Jag öppnade Haningedagen med ett anförande som knöt an till årets tema, mänskliga rättigheter. Efter mig fortsatte Anna Furumark att tala om kampen för mänskliga rättigheter. Under dagen fick vi också besök av Ibrahim Baylan, Samordnings och energiminister, som gick runt och talade med utställarna. Det var ett fullspäckat program med både sång, musik, dans, teater och föredrag.

Nedan följer mitt inledningstal (det talade ordet gäller) och några bilder från dagen.

”Hej

Det är härligt att se er alla här på Haningedagen, en numera, mångårig tradition.

Några av er som är här idag har säkerligen varit på många Haningedagar, för andra är det er första Haningedag, kanske ert första år som Haningebor.

Alla är välkomna till Haningedagen, men jag kostar på mig att hälsa alla förstagångsbesökare och nya haningebor alldeles särskilt välkomna hit, välkomna till Haninge! En växande och välkomnande kommun.

Ni är alla i gott sällskap, om några månader kommer Haningebo nummer 87 000 att flytta in!

Varje år bestämmer sig minst ettusenfemhundra människor att flytta hit till Haninge. Vi har höga ambitioner gällande bostadsbyggande, men detta är inget som bara händer. Det måste till beslut och vilja från oss som har valt att engagera oss i politiken.

Dagen till ära har jag på mig min Haningedräkt uppsydd och ändringssydd av Anita Stjärnström på Haninge Hembygdsgille. Egentligen ska det vara en silverbrosch med en eklövsslinga på men Anita tyckte att en med tuppar på passade mitt uppdrag bättre, då tjädertuppen återfinns på vårt kommunvapen.

Vänner

Temat för årets Haningedag är mänskliga rättigheter.

När människorna efter andra världskriget såg vad vi kan göra mot varandra. När man såg hur mord, krig och övergrepp kunde ske i en skala som ingen någonsin trodde skulle vara möjlig var det många kloka personer som beslöt sig för att se till att det aldrig mer skulle kunna ske.

Nationerna skulle samarbeta i en organisation som fick heta FN. Regler för hur man som länder fick bete sig skulle upprättas och inte nog med det.

För första gången i historien skapades lagar och regler med innebörd att varje människa oavsett börd, rikedom, etnicitet eller kön hade lika värde. Det skapades rättigheter för alla människor.

Jag vet att det låter lite högtravande, och språket är från 1948. Men det är ändå något oerhört vackert över originaltexten.

Från Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Kloka ord som vi alla bör ta till oss, inte minst vi politiker när det ibland hettar till i debatten.

Kanske låter det självklart för många av oss idag. Men då var det något oerhört. Aldrig tidigare hade människan som art samlats och kommit överens om att det fanns något sådant som mänskliga rättigheter. En rättighet för alla människor, inte bara för några.

Vi lever i en tid då våra rättigheter är hotade. Det hopar sig mörka moln vid horisonten i form av hat, intolerans och hets.

Men det är viktigt att vi behåller perspektivet och inte glömmer allt hoppfullt omkring oss.

Den politiska och ekonomiska utvecklingen i världen har gjort att fler människor än någonsin kan åtnjuta mänskliga rättigheter. Sedan 1974 har över 90 länder gått över till demokrati. Fler barn går i skola, människor får bättre vård.

2 miljarder människor har fått tillgång till toalett under de senaste 25 åren. 2.6 miljarder människor har fått tillgång till bättre vatten. Fattigdomen har halverats.

Vi minns Rosa Parks, kvinnan som vägrade att lämna sin plats i bussen bara för att hon var färgad. Det krävdes mod för att göra det hon gjorde, hon öppnade vägen för en hel generation, när hon vågade stå upp mot förtryck.

För en tid sedan såg jag på YouTube, några som kallar sig för UPtv med dolda kameror och anlitade skådespelare.

Tre flickor på en busshållplats.

Två av dem mobbar den tredje. Hon blir ledsen. Något som händer varje dag i vårt samhälle. Människor som tar sig rätten att vara taskiga mot andra människor. I skolan, på arbetsplatsen eller i hemmet. Översittare som trycker ner andra.

Men det fantastiska var, att nästan varje gång kom någon till den mobbade flickans försvar. En hantverkare på väg hem från jobbet, en äldre dam, en mamma med småbarn. Alla dessa grep in, försvarade henne, erbjöd henne en plats på sin bänk så hon kunde flytta från mobbarna.

För det är ju så: att länder och FN kan besluta om mänskliga rättigheter. Och det är bra. Men det är också upp till var och en av oss i vardagen att:

Handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.

Samtidigt ser vi ett alltmer hatiskt tonläge breda ut sig, kanske främst i kommentarsfält och i sociala medier, men också på andra platser i vårt samhälle. Ibland verkar det som om internet är en frizon för hat.

Det är en mänsklig rättighet att uttrycka sig, att få säga sitt. Men näthatet gör att många riskerar att censurera sig själva, inte vågar skriva som man vill. Att utöva självcensur, att mildra och nyansera för att sudda ut och kanske till sist tystna.

Formella rättigheter för att delta i demokratiska processer och vara delaktig i samhällsbygget i all ära, men det handlar också om att skapa en stabil grund för det goda samtalet. Vi kan alla göra vårt bästa för att bemöta varandra med nyfikenhet och respekt.

Det finns många sätt att göra sin röst hörd och med teknikens utveckling blir det lättare att nå ut till allt fler. Men det handlar också om att göra sin röst hörd på ett konstruktivt sätt när man vill åstadkomma en förändring.

Bland utställarna här idag finns det många engagerade föreningar och flera politiska partier som inte bara ger dig möjlighet att göra din röst hörd utan också att kanalisera din vilja till att förändra. Jag hoppas därför att ni besöker föreningarna och partierna och funderar på om inte det där, eller det där kan vara något för just dig.

Vi har en fantastisk dag att se fram emot. Det är många intressanta talare och många givande programpunkter.

Avslutningsvis

Snart får vi välkomna Haningebo nummer 87 000 hit. Jag har ingen aning om vem det blir. Kanske en pensionär, eller en liten nyfödd.

Oavsett vilket, oavsett vem du är, så är jag övertygad om att vi andra 86 999 kommer göra vad vi kan i vardagen för att se till att även dina mänskliga rättigheter försvaras.

För det är det det handlar om, människor som bryr sig om varandra, som står upp mot orättvisor och förtryckare. Som handlar gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Med det vill jag förklara 2017 års Haningedag invigd.”

Anna Furumark, talar om kampen för mänskliga rättigheter
Anna Furumark, talar om kampen för mänskliga rättigheter
Meeri Wasberg, Socialdemokrat, och Elisabet Sandberg, Centerpartist, i våra fina dräkter
Meeri Wasberg (S), och Elisabet Sandberg (C) i våra fina dräkter
Ibrahim Baylan, samordnings och energiminister och Åsa Westlund, riksdagsledamot, samtalar med företrädare för Villaägarna Haninge Tyresö
Ibrahim Baylan, samordnings och energiminister och Åsa Westlund, riksdagsledamot (S), samtalar med företrädare för Villaägarna Haninge Tyresö

Haninge – en växande och hållbar kommun med framtidstro

Idag presenterar vi Haninge samarbetskoalitions mål- och budget för 2018-19. Arbetet med budgeten har pågått intensivt under de senaste månaderna och vi är oerhört stolta över resultatet.

Haninge växer och utvecklas. Här ska personer med olika bakgrund och ambitioner ges möjlighet att utvecklas och få chans att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Här är en film om vår budget och några av alla de satsningar vi presenterar:

http://

Fler billiga och klimatsmarta hyresrätter och höjt mål för bostadsbyggandet.
Vi ska bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och värna miljön för att ge trygghet till kommande generationer. För att göra det möjligt för fler att flytta hemifrån eller flytta till Haninge satsar vi på att bygga fler billiga och klimatsmarta hyresrätter. För att öka byggtakten ytterligare föreslår vi att ett nytt höjt mål för bostadsbyggandet ska tas fram och att antalet färdiga detaljplaner ska öka.

Ökad lärartäthet och resurser till skolor med särskilda utmaningar.
Grund- och förskolenämndens budgetram höjs med 93,7 miljoner kronor. Vi prioriterar ökad lärartäthet och riktar resurserna dit de behövs allra mest och lärarnas tid där den behövs bäst. En särskild satsning görs på skolor och förskolor med särskilda utmaningar.

Mobil förskola. Vi investerar i en mobil förskola för att främja utepedagogik och möta behovet i de kommundelar som idag växer snabbast. Även när Haninge växer ska barn kunna erbjudas förskola i rimligt avstånd från hemmet

Fler ska klara gymnasieskolan.
En fullföljd gymnasieutbildning är den bästa garanten för en ung persons framtida hälsa och för att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför förstärker vi introduktionsprogrammen för elever som inte har godkända betyg i årskurs 9, fortsätter satsa på bristyrkes-SFI och förbättrar stöttningen av elever med problematisk skolfrånvaro.

150 nya jobb för att stärka välfärden och bryta långtidsarbetslösheten.
I det växande Haninge ska varje individ ha möjlighet att bidra efter sin förmåga och ingen som kan arbeta ska behöva leva på bidrag. För att bryta långtidsarbetslöshet och utanförskap har alla nämndområden ett gemensamt ansvar att skapa nya arbetstillfällen inom sina verksamheter.

Ökad tillgänglighet till kommunens lokaler för föreningslivet.
Ett rikt idrotts- kultur- och föreningsliv ökar vår kommuns attraktivitet och bidrar till delaktighet i samhället. För att stärka föreningslivet gör vi det enklare för föreningar och större idrotts- och kulturarrangemang att få tillgång till kommunala lokaler vid tidpunkter då de inte används av kommunen.

Sommarkollo och utökade öppettider för fritidsgårdarna.
Genom mötesplatser och aktiviteter där barn och unga med olika bakgrund möts och genom att se till att inga unga står utan meningsfull fritidssysselsättning under skolloven bygger vi Haninge starkare. Därför inför vi sommarkollo och ökar fritidsgårdarnas öppettider under helger och lov.

Försök med arbetstidsförkortning för personal inom äldreomsorgen.
Kompetent och engagerad personal är grundläggande för att upprätthålla en hög kvalitet i våra kommunala verksamheter. För att säkra framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg prövar vi arbetstidsförkortning, med 30 timmar per vecka som heltidsmått, på ett vård- och omsorgsboende för personal över 55 år.

Upprustning av gångstråk för att säkra en trygg utemiljö.
För att det ska kännas tryggt och attraktivt för såväl unga som äldre att röra sig utomhus i kommunen såväl dagtid som kvällstid gör vi en särskild satsning på belysning och upprustning av kommunens utemiljöer.

Rum för livskvalitet och stärkt folkhälsa.
Samtidigt som Haninge bygger stad förbättrar vi tillgängligheten till grönområden, skärgård och kulturmiljö genom fortsatt fokus på säkra cykelvägar, två nya högkvalitativa parker i stadsmiljö, en upprustning av kommunens bad- och idrottsplatser och en strandpromenad mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde. Det bidrar till ökad folkhälsa, trivsel och en bättre livsmiljö.

Med satsningar på bostadsbyggande, nya arbetstillfällen och en jämlik välfärd bygger vi ett Haninge som håller ihop.

Första maj i Haninge

Den här helgen bjöd på flera tillfällen till tal för min del. Dagen efter valborgsmässoafton är det ju som bekant första maj, arbetarrörelsens högtidsdag. Här i Haninge firade vi traditionsenligt på Poseidons torg. Jag höll tal och sa ungefär det här.

***

första maj 2
Foto: Tomas Jensen

***

Kära vänner,

För oss socialdemokrater handlar det om både och – inte om antingen eller. Både att samhället ska visa omtanke – och ställa rimliga krav på människor. Vi vill att alla ska kunna känna trygghet, men också framtidstro och ha utvecklingsmöjligheter.

Det är därför vi är socialdemokrater och det är vad den svenska modellen handlar om.

Årets första maj-firande går under parollen ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas. Det sammanfattar vad den socialdemokratiskt ledda regeringen har fokuserat på sedan den tillträdde.

Vi har bytt inriktning för svensk politik. Samhällsbygge med investeringar i jobben, skolan och klimatet har ersatt stora skattesänkningar. Vi satsar stort på det som bygger Sverige starkt. Sammanlagt gör vi i år och de kommande åren investeringar på över 80 miljarder kronor per år. 80 miljarder kronor i samhällsinvesteringar, mina vänner, det är vad Sverige behöver.

* * *

Samtidigt är inte allt guld och gröna skogar i dagens Sverige. Klyftorna mellan fattig och rik och mellan stad och land har vuxit sig på tok för stora. Vi behöver vara självkritiska på den punkten, för det här är en utveckling som pågått under lång tid.

Invånare har idag inte samma möjligheter att förverkliga sina drömmar, vare sig i Sverige eller här i Haninge. Var du bor, din etniska bakgrund, ditt kön eller din ekonomiska situation spelar fortfarande allt för stor roll för dina möjligheter i samhället.

Det vill vi socialdemokrater ändra på.

För visst går det bra för Haninge just nu. Vi växer i rekordfart och allt fler människor och företag väljer att flytta till vår kommun. Nybyggnationen av bostäder är bland de högsta i Stockholms län. Resultaten i skolan går stadigt uppåt och arbetslösheten sjunker.

Men när Haninge utvecklas ska ingen lämnas efter utan varje individ ska ges möjligheter att växa och känna livskvalitet och delaktighet. Vårt samhällsbygge inkluderar hela Haninge och häri ligger en av våra största utmaningar.

Vi har påbörjat arbetet med att bygga ihop Haninge.

Vi gör historiska investeringar i skolor och förskolor för att trygga alla våra elevers rätt till en likvärdig utbildning i en god skolmiljö. De finns de som menar att vi inte har råd, men om vi inte har råd att investera i barnen vilken framtid får vi då?

Vi tar ansvar för att bygga bort bostadsbristen och har hittills byggt 180 ungdomsbostäder för att underlätta för unga att flytta hemifrån och påbörja vuxenlivet. Haninge Bostäder har nyligen påbörjat bygget av 229 lägenheter i Jordbro och det byggs snart sagt runt om i hela kommunen, även om lokomotivet för utvecklingen alltjämt är Haningeterrassen och stadsdelen Vega.

Vi satsar på bristyrkesutbildningar kombinerade med SFI i yrkesgymnasiet Fredriks gamla lokaler för att fler nyanlända Haningebor snabbt ska kunna komma i arbete och etablera sig i vårt samhälle.

Och för att trygga kompetensen i välfärden även i framtiden förbättrar villkoren för kommunens anställda genom att införa rätt till heltid för flera yrkesgrupper.

Vi kan satsa i Haninge för att regeringen satsar på Sverige.

Men vi kan inte vara nöjda än.

Ytterligare investeringar och kompetenssatsningar måste till för att säkra framtidens välfärd.

Vi måste ta krafttag mot den långvariga arbetslösheten och se till att alla våra barn och unga går ut skolan med de kunskaper de behöver för att möta morgondagens samhälle.

Vi måste också bygga ännu mer bostäder, och särskilt prioritera byggandet av hyresrätter som många kan efterfråga.

Vårt samhällsbygge i såväl Sverige som Haninge ska fortsätta, och det ska inkludera oss alla.

Det ska ge oss möjlighet att leva som fria, jämlika och förhoppningsfulla individer, oavsett om vi växer upp i en villa i Vendelsö, en hyresrätt i Jordbro eller någon helt annanstans i Sverige.

Visst känner jag ibland oro inför de utmaningar vi står inför.

Men jag känner också tillförsikt.

Sverige har styrkan och resurserna för att möta framtiden.

Vi har det bästa verktyget för att göra det: den svenska modellen.

Den ska utvecklas för att skapa fler jobb och säkra välfärden för alla.

***

Vi socialdemokrater prioriterar alltid jobben. Idag går nästan 200 000 fler människor till ett arbete än innan valet. Sysselsättningen är högst i EU.

Här i Haninge har särskilt ungdomsarbetslösheten sjunkit, vilket jag tycker är extra glädjande. Men det finns fortfarande mer att göra.

Bland unga som varken studerar eller arbetar är den psykiska ohälsan som högst. Att inleda vuxenlivet i sysslolöshet är ett hårt slag mot såväl motivationen och självkänslan som mot möjlighet att flytta hemifrån och skapa ett självständigt liv. Vi har inte råd att förlora en enda ung människa till långvarig arbetslöshet.

***

Vänner,

Vi kan aldrig ta vår välfärd för given.

Här i Haninge har inte minst Moderaterna fört en aggressiv politik för att sälja ut flera av Haninges grundskolor trots att de utvecklas åt rätt håll och är omtyckta av barn och föräldrar. Den högljudda privatiseringspolitiken är inget annat än en ideologisk återvändsgränd där skolföretagens intressen sätts framför elevernas.

Oavsett var du föds. Vilken lön du har. Eller var du väljer att bli gammal så är det vår gemensamma uppgift att bygga en välfärd vi alla kan lita på.

Och när högerdebattörer och politiker skriker sig hesa om att vi inte kommer ha råd med all välfärd. Ja, då kan jag bara dra slutsatsen att de nu börja förstå vad det får för konsekvenser att sänka skatten med närmare 140 miljarder som de borgerliga gjorde senast de hade makten.

Vi har bytt väg.

Vi tillför mer resurser.

Vi investerar i vår gemensamma välfärd.

Det är så vi utvecklar den svenska modellen. Inte med skattesänkningar och privatiseringar.

* * *

Sverige är ett av världens rikaste länder med en stabil demokratisk tradition. Men vi får aldrig ta demokratin för given. Idag ser vi hur rasism och fascism återigen är på frammarsch i Sverige, i Europa och i världen.

Idag väljer allt fler grupperingar och partier tyvärr att spä på såväl tveksamma faktauppgifter som hat när det gynnar deras kortsiktiga intressen.

Jag upplever att dessa grupper sällan är ute efter dialog och att lösa faktiska problem. En sansad diskussion underordnas möjligheten att vinna några nya supportrar.

När vi ställs inför den här utvecklingen får vi aldrig sätta oss på åskådarläktaren och bara titta på.

Att ta strid för fri debatt grundat i sanningssökande, saklig kritik och respektfullt meningsutbyte är att ta strid för demokratin.

För det handlar i grunden om vilket samhälle vi vill ha. Ett samhälle där viktiga beslut byggs på fakta och där vi kan känna tillit och lita på varandra.

Men detta är inget som Socialdemokraterna kan skapa på egen hand. Det kräver samarbete, inte minst, mellan politiska partier.

Vi ska ha hårda debatter om det som skiljer oss åt.

Men när det krävs då sätter vi oss ned tillsammans över blockgränsen för att ta fram de lösningar som är bäst för Sverige och för Haninge.

Något som vi lyckats bra med inom ramen för vår samarbetskoalition här i Haninge.

* * *

Vår historiska framgång har byggt på att vi är ett brett parti och en folkrörelse i samhället.

Det ska vi fortsätta vara. En rörelse som samlar Sverige och betonar det vi har gemensamt, snarare än det som skiljer människor åt. En rörelse som står för ett modernt och hållbart samhällsbygge.

Vi ska aldrig rädas samhällsutmaningar eller blunda för problem. Vi finns i vardagen, vi hör den oro som finns, vi känner den, men också de drömmar som människor har.

Trygga samhällen byggs av trygga människor. Människor med framtidshopp har råd att känna omtanke. De tar hand om varandra. Tar hand om sina samhällen. Tar hand om sin värld. För de ser sin egen plats i den.

Vår viktigaste politiska uppgift är att upprätthålla tron på politikens möjligheter och tron på löftet om ett bättre samhälle.

Socialdemokraterna är den samlande kraften i svensk politik.

En kraft som säkrar utveckling i hela Sverige – och för alla.

En kraft som för en ekonomisk politik som sätter jobben först och säkrar en bra välfärd.

Den svenska modellen ska kort och gott utvecklas – inte avvecklas.

 

första majFoto: Barbro Nordgren

Tal till våren

Igår hade jag äran att vårtala på valborgsmässofirandet på Gålö havsbad. Här kan ni titta på, eller läsa, vad jag sa. Det talade ordet gäller. Tack till partivännen Jerry Andersson som filmade.

http://

Tack för att jag fick komma hit till er och tala till våren! Jag heter som sagt Meeri Wasberg och är kommunstyrelsens ordförande här i Haninge.

En av de härligaste delarna med att vara kommunstyrelsens ordförande är att få se så mycket av vad Haninge har att erbjuda, att få träffa människor och verksamheter runt om i hela kommunen.

Den senaste månaden har inte bara bjudit på långa möten i kommunhuset, även om jag absolut har hunnit med en hel del sådana också.

Jag har bland annat fått ta en ridtur på hästen Sibelius på TMS ridcenter i Stav, gästat Lida kyrka, klappat killingar på Gålö mejeri, träffat företagare i Jordbro företagspark och elever på Fredrika Bremergymnasiet och besökt skolan på Ornö.

När jag är ute i kommunen slås jag alltid av det driv och engagemang som finns här i Haninge. Vår kommun kryllar av individer, företag och föreningar som på olika sätt vill utveckla sitt lokalsamhälle och lägger kraft och energi på att förbättra för sina medmänniskor. Det gör mitt jobb både enklare och roligare men framför allt gör det vårt Haninge mycket bättre!

*********************************

Jag har blivit ombedd att hålla delar av talet på engelska så jag kommer byta språk i några minuter nu men sedan avsluta på svenska igen.

To all of you here tonight that does not speak Swedish, yet. Welcome!

My name is Meeri Wasberg and I am the mayor of Haninge municipality.

Maybe this is your first Walpurgis Night, or “Valborgsmässoafton”, in Sweden? Or maybe you have celebrated Walpurgis Night many times already.

Either way, it is a pleasure to meet you here tonight at beautiful Gålö.

At Walpurgis Night we celebrate the arrival of spring. We light bonfires and sing. Traditionally, the bonfires were believed to ward off evil spirits.

This night was belived to be the night where the border between the land of the living and the land of the dead were at it’s weakest point, or if you prefer the line between the past and the future.

Nowadays, we light the bonfires mostly of festive purposes but it is also a convenient way to get rid of all the rubbish from the garden that has gathered during winter.

Walpurgis Night is indeed a festive night. The spring may be just another season but the arrival of spring is something more than just a change in weather. No other season is as connected with hope, promises and rebirth as spring is.

When winter finally yields and the last snow has melted away we all feel a little lighter, and not only because we finally can put off our heavy winter jackets.

When spring arrives with the light we dare to dream about a brighter future.

For me as a (social democratic) politician a main goal is to build a society where every individual is able to believe in a better future, where we all can dream big and get the possibilities to follow our dreams. In spring as well as in winter.

Dreams do not in themselves create a better society, but they are crucial building blocks. In a society without hope and dreams we soon begin to distrust each other and we stop trying making things better.

When we celebrate the arrival of spring we also celebrate the light that follows the darkness. In life the light do not necessary follow darkness as regularly as in nature. The brighter future demands our action.

We live in a time of globalisation, where the large question for the future dosen’t stop at the borders of nations and never the less at borders of municipalitys.

So yes, we have to keep on dreaming, believe in the promises that spring comes with, but also act, both as individuals and together, to create the future that we want to have.

*********************************

Och så var jag tillbaka på svenska igen.

Visst är det så att med våren kommer solen, ljuset och värmen.

Att solen och värmen kommer sent och stannar kort präglar vårt samhälle. De där första varma vårdagarna vallfärdar vi från våra hem och ut i den annalkande grönskan. Parker, gångstråk, friluftsområden och uteserveringar fylls av människor.

Våren gör det rent praktiskt enklare för oss att vara tillsammans. Visserligen finns det de som hävdar att det inte finns dåligt väder utan bara dåliga kläder men jag skulle ändå vilja hävda att kyla, snö och regn i någon mån begränsar vår möjlighet att vara tillsammans.

I ett klimat som vårt behöver vi bokstavligen säkra möjligheten för människor att mötas även om det är i den bittraste vinterkyla. Det kan handla om hallar för inomhussporter eller lokaler för föreningsmöten.

*********************************

Alla årstider bjuder på sina naturupplevelser men ingen annan av dem kan som våren symbolisera pånyttfödelsen. När de första snödropparna sticker upp ur en snödriva, när vi som i realtid kan följa hur bladen slår ut på träden och när solen faktiskt värmer på huden igen.

Låt oss alla ta oss tiden att stanna i de där stunderna. Där omvärlden tillåts smälta undan och vi bara får njuta av att det faktiskt blev vår i år också. Solen kom tillbaka, precis som förra året.

Men lika viktigt som det är att ge oss själva tid att vara i nuet är att ibland rikta blicken utanför oss själva. Oavsett årstid pågår världen därutanför och den pockar på vår uppmärksamhet.

Sverige är ett av världens rikaste länder med en stabil demokratisk tradition. Men vi får aldrig ta demokratin för given. Idag ser vi hur rasism och fascism återigen är på frammarsch i Sverige, i Europa och i världen.

Idag väljer allt fler grupperingar och partier tyvärr att spä på såväl tveksamma faktauppgifter som hat när det gynnar deras kortsiktiga intressen. Jag upplever att dessa grupper sällan är ute efter dialog och att lösa faktiska problem. En sansad diskussion underordnas möjligheten att vinna några nya supportrar.

När vi ställs inför den här utvecklingen får vi aldrig sätta oss på åskådarläktaren och bara titta på.

Att ta strid för fri debatt grundat i sanningssökande, saklig kritik och respektfullt meningsutbyte är att ta striden för demokratin.

För det handlar i grunden om vilket samhälle vi vill ha. Ett samhälle där viktiga beslut byggs på fakta och där vi kan känna tillit och lita på varandra.

För det gamla talesättet stämmer. När trollen dras fram i solen så spricker de.

Våren är den ljusnande tid då vinterns mörker tvingats på knä. Låt detta också gälla oss människor. Vad kan du och jag göra för att bygga en bättre värld och en ljusare framtid? Kanske som stig Dagerman skaldat: ”Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ, endast en annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer.”

När vi talar med varandra människa till människa är det långt mycket enklare att se allt det som förenar oss alla, istället för det som skiljer oss åt. Även när vi har helt olika åsikter i sakfrågor.

Samtalet är en bärande grundsten i demokratin.

Så ta vara på våren, men allra viktigast, ta vara på varandra och fortsätt samtala!

Tack för att ni lyssnat och nu utbringar jag ett fyrfaldigt leve för våren!

Oersättliga värden hotas av bergtäkten i Tungelsta

häst1

Igår besökte jag TMS Hästcenter i Stav. Jag bekantade mig med hästen Sibelius och pratade med Jenny som arrenderar området av Mikael Engström.
IMG_4340

TMS Hästcenter är bara en av många hästverksamheter i området runt Tungelsta och hästverksamheterna är bara ett av exemplen på vad som står på spel om företaget Jehanders får ja till sina planer på en bergtäkt i Ekeby. Frågan om bergtäkt har varit aktuell länge och Jehanders ansökan har överklagats till högsta instans.

På måndag 24 april fattar kommunstyrelsen beslut om Haninges yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen.Vår linje är precis som tidigare att en bergtäkt inte på något sätt är lämplig i Tungelsta.

En bergtäkt skulle innebära cirka 160 lastbilstransporter om dagen, i endera riktningen, och Jehanders har inte lyckats presentera en tillfredsställande lösning av trafiken till täkten.

Även om trafiksituationen skulle lyckas lösas på ett sådant sätt att tunga lastbilstransporter inte går igenom Tungelsta på sin väg ut från bergtäktsområdet innebär täkten ändå en stor trafikfara för de ridverksamheter som nyttjar vägarna i området och en oacceptabel försämring för Tungelstaborna.

IMG_4380

Jehanders tillstånd för täktverksamhet skulle gälla i 20 år från startbesked. Men ett öppnande av en bergtäkt innebär en irreversibel skada i det vackra naturlandskapet omkring Tungelsta. De värden som går förlorade kommer inte tillbaka den dag då tillståndet upphör.

Att föreslå öppnande av en täkt som kommer bidra till ökat buller, vibrationer, trafik samt barriäreffekter ter sig särskilt konstigt eftersom täkten skulle ligga i närheten av befintliga bostäder.

Samtidigt hotar bergtäkten utvecklingen av hela de södra delarna av Haninge. Den nyligen antagna översiktsplanen pekar ut Tungelsta som ett område för ny bostadsbebyggelse. Att istället satsa på en miljöfarlig stenkross innebär att planer på över 1 000 nya bostäder i södra Tungelsta riskeras.

Jag hoppas att sunt förnuft får råda och att mark- och miljööverdomstolen inser hur negativt en bergtäkt vore för såväl hästnäringen som bostadsutvecklingen i Tungelsta och säger nej.

 

häst1


 

Försämrad busstrafik – en felprioritering när Haninge växer

Just nu är landstingets förslag på trafikförändringar i kollektivtrafiken ute på remiss. För Haninges del är remissen blandad läsning.

Det är å ena sidan glädjande att landstinget förstår betydelsen av Haninge som en växande regional stadskärna och prioriterar stationerna Handen och Västerhaninge i sitt förslag om snabbtåg in till centrala Stockholm under rusningstrafik. Med tätare avgångar blir det enklare att pendla kollektivt till och från Haninge. Det är både en vinst både för miljön och kan skapa nya arbetstillfällen i kommunen.

För trafiken i skärgården är trafikremissen också positiv. Att Ornö får behålla sitt stopp på nord-sydlinjen, att man permanentar linjen Dalarö-Huvudskär och ökar antalet avgångar till och från Utö gör att vi får en mer tillgänglig skärgård och underlättar för besöksnäringen.

Meeri_SL

Å andra sidan föreslås flera försämringar i busstrafiken som jag som kommunstyrelseordförande inte tror kommer gynna Haninges invånare.

Återigen vill landstinget att 806:an ska få förändrad sträckning och gå till Farsta strand istället för till Gullmarsplan. Precis som många Haningebor redan har uppmärksammat så är det här är en betydande kvalitetsförsämring för pendlare. Det är inte acceptabelt för en kommun som växer.

Man föreslår också att dra in busshållplatser på linje 832 i norra Åby trots att det är ett område som växer och där det byggs nya bostäder. Sträckan till närmaste hållplats förlängs med närmare 500 meter för boende i delar av Åby. Det här skapar osäkerhet för medborgare såväl som för byggherrar. Jag tycker att det är viktigt att invånare ska kunna lita på att kollektivtrafiken inte kommer att försämras när de väljer att flytta in i nya områden. Hur ska vi annars kunna minska bilberoendet och få fler att åka kollektivt?

Kollektivtrafik är en fråga om tillgänglighet, även om du inte bor i en stadskärna ska du kunna ta dig kollektivt till butiker eller kommunal service. Likaväl är det en fråga om hållbarhet och att främja en typ av resande som värnar vår gemensamma miljö nu och i framtiden. Kort sagt är kollektivtrafiken en politisk fråga.

Därför är det beklagligt att ansvariga politiker i det moderatledda landstinget riskerar att låta viktiga busslinjer försvinna genom att ännu en gång hänvisa till SL och Nobina och ducka för sitt eget ansvar.

Haninge kommun är remissinstans och har till den 12 maj på sig att besvara trafikremissen. Kommunstyrelsen kommer besluta om ett remissvar i slutet av april. Jag hoppas på att vi precis som förra året kan samarbeta över parti- och blockgränser och ställa gemensamma krav på landstinget. Haninge behöver mer och bättre kollektivtrafik, inte mindre och sämre.