Tvärförbindelse Södertörn

Det har varit många turer fram och tillbaka för Tvärförbindelse Södertörn, eller Södertörnsleden som projektet tidigare kallades. Tvärförbindelsen är väldigt viktig för Haninges utveckling och därför en tydligt prioriterad fråga för kommunledningen.

Jag medverkade nyligen i en informationsfilm om Tvärförbindelse Södertörn som Trafikverket producerade där jag understryker dess betydelse för vår kommun. Även lokaltidningen Mitt i Haninge uppmärksammade i veckan historian och framtiden kring projektet.

Tvärförbindelse Mitt iEfter att förslaget från Trafikverket föll 2013, då det hade sprungits om av miljölagstiftning och förändrade trafikmängder, har planeringen börjat om. Att bristerna i förslaget uppdagades först när byggstart var planerad är undermåligt men det är glädjande att arbetet nu fortskrider.

Tvärförbindelsen ska skapa bättre transportsystem och binda ihop tre regionala stadskärnor: Kungens kurva, Flemingsberg och Haninge stad. Den ungefär 20 km nya vägsträckningen spelar en avgörande roll för att företags tunga transporter ska kunna ske effektivt, särskilt nu när Norviks hamn ska byggas. I den aktuella planeringsprocessen kommer bättre hänsyn att tas till de naturreservat som finns i området och projektet inkluderar också gång- och cykelväg.

Ofta är det kommunerna som får skulden för rådande bostadsbrist i Stockholmsregionen men en förutsättning för att vi ska kunna bygga nya bostäder är att transportmöjligheter byggs ut i en takt som motsvarar vår. Haninge växer nu och vi vill ta vårt ansvar för att motverka bostadsbristen i regionen. För att vi ska kunna välkomna de människor som vill flytta till vår kommun och alla företag som vill etablera sig här är Tvärförbindelse Södertörn nödvändig.