Boende för ensamkommande flyktingbarn

Haninge kommun har – likt de flesta andra kommuner – ett avtal med Migrationsverket om att ta emot och ordna ett proportionellt antal boendeplatser åt ensamkommande flyktingbarn. För att tillgodose dessa behöver vi både familjehem och det som kallas HVB-hem i kommunen. Vi vill inte placera de barn vi ska ta emot i någon annan kommun då det gör att deras kontakt med sin socialsekreterare försvåras. Att välja geografisk placering av nya HVB-hem för ensamkommande barn är inte helt enkelt. Till vårt förfogande har vi främst kommunalt ägd mark och helst vill vi ha boendena i eller i närheten av befintliga bostadsområden. Om det finns ett aktivt föreningsliv i närheten är det ännu bättre. Det finns med andra ord många praktiska omständigheter som begränsar våra alternativ avsevärt då kommunen inte äger särskilt mycket mark i de lägena.
 
En del menar att boendena ska placeras ute i skogen där det inte bor någon. Frågan man bör ställa sig är var den eftersträvansvärda integrationen sker bäst – isolerat i skogen eller i närheten av andra? Jag är övertygad om det senare. Det är genom möten och utbyten med etablerade haningebor som de ensamkommande barnen blir en del av den gemenskap som är vårt samhälle.
 
Vendelsömalm är ett lugnt bostadsområde med goda möjligheter för fritidsaktiviteter och kommunen äger mark invid skolan där man bedömt det möjligt att bygga dessa tillfälliga paviljonger. I torsdags anordnades ett möte för att inför bygglovsansökan om HVB-hem informera grannar och föräldrar till barn som går på den intilliggande skolan om planerna, berätta hur HVB-hem fungerar samt svara på frågor. Mötets utfall har blivit vida rapporterat och det är enkelt att konstatera att det ej gick som planerat. Kommunledningen har efter överläggningar under helgen beslutat att nu inte fullfölja en bygglovsansökan på den här platsen. Vi bedömer att det är bättre att söka efter andra trygga alternativa platser för HVB-hem då vi behöver få dessa platser till stånd så fort som möjligt. Vi kommer också att se över hur information bäst kan ges till berörda kommuninvånare framöver.
  
Det skrivs just nu väldigt mycket om ensamkommande barn i media och de framstår ibland som ett nytt samhällsfenomen men så är inte fallet. Haninge kommun driver redan idag flera HVB-hem där det inte skett några incidenter av det slag som en del lyfta fram farhågor om via e-post, telefonsamtal och i direkta möten. Vi förtroendevalda måste jobba hårdare för att motverka den ensidiga bild som ofta målas upp av ensamkommande flyktingbarn och goda krafter i samhället behöver mobilisera. Om inte så riskerar vi att en högljudd minoritet överröstar de mångas önskan om att alla barn ska ha trygga och goda uppväxtvillkor.