Näringslivets dag

Igår var det Näringslivets dag i Haninge kommun. Det är en tradition som sträcker sig många år tillbaka och fungerar som en arena för företagare och kommun att mötas. När vi tog över kommunledningen förra året ärvde vi ett format av Näringslivets dag som på många vis var intressant men som jag kände inte helt fyllde sitt syfte. I år siktade vi därför på att göra upplägget mer inkluderande och kombinerade den med en rekryteringsmässa. Resultatet blev att fler företag och fler besökare än någonsin deltog vilket gjorde det extra roligt att invigningstala i år.

Allt fler människor vill bo och etablera företag i vår kommun. I Haninge finns det idag drygt 6.200 aktiva företag och och vi ökar med ungefär 200 företag per år. Vi har både stora välkända företag samt mindre spetsföretag som tillsammans skapar allt fler arbetstillfällen i kommunen. Inte mindre än fyra företag från Haninge blev förra året utnämnda till Gasellföretagare av Dagens industri. Den höga tillväxten visar att det finns en stark företagsanda och ett engagemang för näringslivsfrågor i vår kommun.

Befolkningstillväxten på ungefär 1500 invånare per år ger ett förbättrat underlag till handels- och servicesektorn i Haninge. I takt med förtätningen i kommunen kommer den sortens företagsamhet att öka än mer. Framväxten av Haninge stad skapar många möjligheter för befintliga och nya företagare inom branschen och gör att mer kommersiell service blir tillgänglig för haningeborna.

Albyberg företagspark
Albyberg företagspark, bild – Haninge kommun

Efterfrågan på mark för företagsetableringar i Haninge är stor och vår kommun blir allt mer attraktiv för nya och expanderande företag. När godshantering flyttas från Frihamnen i Stockholm till nya hamnen Norvik i Nynäshamn förändras etablerings- och lokaliseringsmönster.  Företag behöver också hitta nya lägen när städer förtätas och befintliga verksamhetsområden omvandlas. Detta gör Haninge alltmer geografiskt tilltalande. I Albybergs företagspark är redan nu hälften av kommunens mark uppbokad och i Jordbro företagspark har flera stora nyetableringar skett. För att möta den höga markefterfrågan pekar vi i den nya översiktsplanen på behovet av ytterligare områden för företagsmark längs väg 73 och längs järnvägen mot Nynäshamn.

Med tydligt fokus på fler företag och fler jobb i Haninge arbetar vi just nu med att ta fram en ny näringslivsstrategi för kommunen. Haninges näringsliv ska fortsätta att växa och nästa år kan vi välkomna ännu fler företag till Näringslivets dag.