De föreslagna bussneddragningarna är oacceptabla

SL har tillsammans med entreprenadföretaget Nobina skickat ut en remiss med förslag på förändringar av busstrafiken på Södertörn. Remissen innehåller förslag som drastiskt skulle förändra flera busslinjer som trafikerar Haninge. Särskilt drabbas invånare i Vega, Svartbäcken, Dalarö och Jordbro. Bland annat så skulle flera linjer som idag har slutdestination Gullmarsplan istället stanna vid Farsta strand, linje 810 läggas ned och linje 869 mellan Dalarö och Gullmarsplan endast gå till Handen.

Haninge kommun fungerar bara som en remissinstans medan det är Stockholms läns landsting och landstingsråd Kristofer Tamsons (M) som är ansvariga för kollektivtrafiken. Jag har träffat och pratat med många invånare som har starkt ifrågasätter vad landstinget håller på med. Vi tar till vara på dessa synpunkter inför vårt remissvar som ska behandlas i kommunstyrelsen den 4 april och ska se till att haningebornas röster blir hörda.

Vår kommun växer och vi bygger stad, Haninge behöver mer och bättre kollektivtrafik, inte mindMitiibusstrafikre och sämre. De föreslagna neddragningarna i busstrafiken skulle försämra haningebornas vardag och göra det svårare att nå våra hållbarhetsmål då fler kommer att välja bilen. Stockholmsregionen behöver en attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik som möjliggör smidig arbetspendling och förenklar livspusslet. Det ska vara lätt att välja kollektivtrafik istället för bilen men tyvärr tar förslagen i remissen oss åt det motsatta hållet.

De föreslagna förändringarna är enligt min mening inte motiverade i det underlag som presenteras i remissen. Som kommunstyrelsens ordförande kommer jag att stå upp för haningebornas rätt till en god kollektivtrafik och är beredd på att ta striden gentemot landstinget. Jag kommer att ta upp frågan på nästa gruppledarträff i Haninge som vi i Samarbetskoalitionen har tillsammans med Moderaterna, Liberlerna och Kristdemokraterna. Min förhoppning är att vi i kommunen kan nå en bred partipolitisk uppslutning bakom remissvaret.  Det viktiga är inte att synas mest eller att skrika högst utan att vi kan samarbeta för haningebornas bästa.