Bättre skolresultat och stärkt likvärdighet i Haninge

Niondeklassarna i våra kommunala skolor har nu fått sina preliminära slutbetyg och resultaten förbättras i hela Haninge. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar, fler elever når kunskapsmålen i alla ämnen och det genomsnittliga meritvärdet fortsätter att stiga.

Haninge satsar varje år stora resurser för att fler elever ska nå gymnasiebehörighet. Tack vare medvetna satsningar inom grundskolan ökar andelen behöriga elever i Haninge från 81 procent 2015 till 86 procent 2016.

Elevernas resultat förbättras, det genomsnittliga meritvärdet ökar från 214,7 till 222,6, och samtidigt ser vi att vårt arbete med att stärka likvärdigheten bär frukt. Det skiljer sig fortfarande åt mellan skolor i olika kommundelar men skillnaderna minskar. Lärarna, rektorerna och deras medarbetare på våra skolor gör ett fantastiskt jobb. Hela Haninge är på väg åt rätt håll.

Brandbergsskolan är en av de skolor som förbättras mest i år vilket är extra glädjande då skolan har och har haft många utmaningar. Det arbete som gjorts på Brandbergsskolan, med ny rektor och plan för ekonomisk balans, har gett resultat. Det genomsnittliga meritvärdet ökade från 206,6 till 216,1 och andelen behöriga till gymnasiet ökade från 73,1 till 82,6 procent. Tyvärr vill Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna bryta denna positiva utveckling genom att sälja ut skolan. Vi vill jobba med att lösa problem istället för att bara försöka privatisera dem.