Oansvarigt agerande av oppositionen

Idag var det tänkt att Haninge kommunfullmäktige skulle rösta om mål och budget för Haninge 2017-18. När fullmäktige öppnades uppdagades det att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna skulle lägga ett nytt budgetförslag på bordet. Att göra så inför ett så viktigt beslut som kommunens budget är oansvarigt. Oppositionens nya budgetförslag fanns inte ens upptryckt när fullmäktige började.

Kommunfullmäktige är Haninges högst beslutande organ och det är viktigt att fullmäktige tar välinformerade beslut för Haninges bästa. Ledamöterna behöver få möjlighet att analysera de konsekvenser som oppositionens budget kan innebära för Haninge och för att debatten i fullmäktige ska vara saklig behöver man ha läst varje förslag. Med anledning av detta yrkade vi på återremiss av ärendet och så blev också fallet.

Moderaterna menade att de bara gjort små justeringar sedan deras tidigare förslag men även det är skäl nog för att budgeten behöver granskas enligt mig. När jag nu har budgeten framför mig står det dock klart att förändringarna rör över 50 miljoner kronor.

Ett nytt sammanträde för kommunfullmäktige kommer att äga rum måndagen den 20 juni. ​