Budgetomröstningen och vägen framåt

I veckan sammanträdde kommunfullmäktige för att debattera och rösta om budgeten i Haninge för 2017-18. Efter omröstningarna stod det klart att Haninge samarbetskoalitions budget antagits av kommunfullmäktige. Det innebär att Haninges välfärd stärks med 230 miljoner kronor, att vi satsar extra mycket på förskolan, på att göra Haninge till en bättre kommun att växa upp i, på fler bostäder och att fler Haningebor ska komma i arbete.

Meningsutbytena under debatten var generellt sett sakliga och höll hög nivå. Det finns mycket vi är överens om i Haninge men flera av de skillnader som finns framgick med tydlighet under sammanträdet vilket är bra. Jag vill passa på att tacka oppositionen för sina budgetförslag, anföranden och repliker.

Haninge samarbetskoalition är det största organiserade samarbetet i Haninge kommunfullmäktige. Trots att två ledamöter valde att bli politiska vildar är vi fortfarande de som samlar flest mandat, även när vildarna är på plats i fullmäktige och inte ersätts av miljöpartister. Vi har majoritet i kommunstyrelsen och i samtliga nämnder men är i minoritet i kommunfullmäktige. Detta läge medför många utmaningar, inte minst när det gäller Haninge kommuns budget.

Vi i Haninge samarbetskoalition är övertygade om att vår kommun behöver mer samarbete, inte mindre. Blockpolitiken är lika dålig för Haninge som den är impopulär bland väljarna. Vid ett flertal tillfällen sedan vi tillträdde som kommunledning har vi bjudit in Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna för att samtala om Haninge kommuns budget. Intresset från dem har varit svalt och de har konsekvent valt att, istället för att samarbeta med oss, stödja sig på Sverigedemokraterna. När vi senast bjöd in till förhandlingar möttes vi av en tydligt sammarbetsovillig attityd från gruppledarna för de tre borgerliga oppositionspartierna.

Vid förra årets budgetfullmäktige i Haninge etablerades en ny praxis som jag på många vis finner beklaglig men som vi tyvärr måste förhålla oss till. Flera partier inkom med egna budgetförslag men röstade inte enbart på dessa utan på flera budgetar. Detta gjordes så väl av Kristdemokraterna, dåvarande Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Trots att Haninge samarbetskoalition hade lagt fram det budgetförslag som hade flest mandat bakom sig föll de flesta delar av vår budget då Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och vildarna röstade på Moderaternas budget.

Med den erfarenheten valde vi i år att agera annorlunda jämfört med förra året. Våra fullmäktigeledamöter deltog i kontrapropositionsvoteringen som skulle utse vilket budgetförslag som i den slutgiltiga omröstningen skulle ställas mot kommunstyrelsens (alltså Samarbetskoalitionens) förslag. Kommunfullmäktige antog såväl Samarbetskoalitionens förslag till skattesats (oförändrad), budget och Tornbergets låneram. Det innebär att Haninge under 2017 kommer att styras på den budget som lagts fram av den koalition som samlar flest väljarröster och flest mandat i fullmäktige.

Vi är fortfarande övertygade om att bredare samarbete är den bästa vägen framåt för Haninge. Av oss förtroendevalda har Haningeborna rätt att förvänta sig lösningar istället för låsningar och det kommer vi fortsätta arbeta för att uppnå.