Tungelsta vårdcentral

Idag klockan 16-18 kommer jag tillsammans med oppositionslandstingsråd Erika Ullberg samt flera landstingsföreträdare från Socialdemokraterna att vara vid Tungelsta station för att samtala med Tungelstabor om vad vi från kommunen gör samt vad vi kan göra i opposition i landstinget för att få till en lösning av Tungelsta vårdcentral. Jag hoppas på att få träffa många Tungelstabor där och vill passa på att skriva lite om frågan kring vårdcentralen.

På mötet som annordnades i Tungelsta kyrka av Folk & trädgård för några veckor sedan så framgick det med all tydlighet att Tungelstaborna är missnöjda med det moderatledda styrets passivitet och otydlighet i frågan.

Ansvariga politiker i landstingsalliansen har agerat alltför långsamt. Jag fick information om Aleris nedläggning den första juni och skrev genast brev till ansvarigt landstingsråd från Liberalerna samt det moderata finanslandstingsrådet. Först i slutet av augusti gavs uppdrag om att försöka finna en ny aktör för att driva vårdcentralen. Då tiden för avvecklingen av Aleris verksamhet upgick till sex månader förefaller det märkligt att vänta nästan tre månader innan upddrag ges om att finna en ny aktör. Dessutom rapporterar media nu om att Aleris nedläggningsplaner blev kända för alliansen i landstinget redan förra året. Detta icke-agerande har skapat oro bland Tungelstaborna och försenat den nödvändiga processen. Lokaltidningen uppger idag att landstinget fortfarande inte kontaktat andra utförare. Även om landstinget själva eller annan aktör tar över verksamheten finns det på grund av långsamheten en risk för ett tidsglapp i verksamheten som är skadligt för primärvårdens effektivitet.

Om det moderatledda landstinget inte finner en ny privat aktör menar jag och Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting att landstinget bör ta över driften i egen regi för att säkra primvärvård åt Tungelstaborna.

Tungelsta är en växande kommundel och utöver de 6000 personer som idag är listade på vårdcentralen kommer också framtida Tungelstabor att behöva primärvård i sitt närområde. Utöver tillväxten i Tungelsta så kommer även de intilliggande stadsdelarna Krigslida och Hemfosa att växa framöver vilket innebär ännu fler invånare i området i behov av primärvård. När det byggs mycket i Haninge är det viktigt att både privata och offentliga investeringar hänger med. Kommunen behöver exempelvis bygga förskolor, skolor och idrottshallar medan landstinget behöver tillgodose kollektivtrafikförsörjningen samt en tillräckligt utbyggd och välfungerande vård. Moderaterna i landstinget har tyvärr misslyckats med det senare både vad gäller Tungelsta vårdcentral och Handens sjukhus.

Jag kommer att i egenskap av kommunstyrelseordförande agera blåslampa gentemot ansvariga landstingspolitiker. Jag är övertygad om att det finns många aktörer som är intresserade av att driva vårdcentralen då flera faktiskt hört av sig till mig och visat intresse för Tungelsta. Nu gäller det att landstingsalliansen tar tag i frågan och agerar skyndsamt. Tungelstaborna behöver sin vårdcentral.