Spadtag för nya Vikingaskolan

Idag tog vi spadtag för nya Vikingaskolan i Handen. Det var en trevlig tillställning med förskolebarn, rektor, Tornberget, NCC och många fler. Jag passade såklart på att säga några ord om nya Vikingaskolan, skolans betydelse för Haninge och samhället i stort samt varför de rekordstora satsningarna vi nu gör på skolutbyggnad och skolrenoveringar är så viktiga. Nedan kan ni läsa ungefär vad jag sa.

Illustration: Norconsult
Illustration: Norconsult

Det känns oerhört kul att vara här idag för detta är något som jag vet att många har sett fram emot länge, nämligen första spadtaget för nya Vikingaskolan.

Skolan erbjuder en plattform för lärande som innebär en unik möjlighet att se till att kunskap förmedlas och att nyfikenhet väcks. Skolan är den viktigaste institutionen för att forma demokratiska medborgare. Utbildning har förmågan att jämna ut klyftor i vårt samhälle och frigöra människor från inlåsning. Skolan är därför enligt mig den viktigaste samhällsbäraren vi har och våra skolbyggnader behöver förmedla detta.

Nya Vikingaskolan ska bli en ståtlig och stadig tegelbyggnad där en lägre länkbyggnad sammanbinder skolbyggnaden med gymnastikhallen. Länkbyggnadens fortsättning bildar ett generöst entrétak och samlingsplats till både skola och gymnastikhall. Det mörka teglet med kvartstensförband kommer att ge skolan en gedigen karaktär. Jag hoppas att byggnaden såväl interiört som exteriört ska stimulera eleverna till lärande och ge skolpersonalen en god och trygg arbetsmiljö.

För det förtjänar dem.

På ett sätt är detta spadtag som vi är här för att ta inte endast ett spadtag för Vikingaskolan utan också startskottet för de historiska satsningarna vi nu gör för att bygga nya och renovera gamla skolor och förskolor över hela Haninge.

Haninge växer kraftigt, det är allt fler som vill och väljer att flytta hit. Under 2015 var vi den kranskommun som byggde flest bostäder i Stockholms län och vi passerade nyligen 85 000 invånare. Utbyggnaden av våra skolor måst gå i takt med kommunens tillväxt så att alla unga Haningebor får en god lärandemiljö. Att investera i skolor är att investera i framtiden och det är något vi helt enkelt inte har råd att inte göra

Foto: Börje Svensson
Foto: Börje Svensson

Vi bygger nu stad här i Haninge. På många sätt kan man säga att vår kommun moderniseras men en observation jag finner underhållande är att vissa gammalmodiga inslag, som en gång försvunnit, nu kommer tillbaka. En sån sak är hur skolor i städer idag används. Moderna skolor återgår nämligen till traditionen av “skolan mitt i byn” och är åter igen en plats där lokalinvånarna möts efter att eleverna har gått hem. Skolbyggnaden blir en knytpunkt för lokalborna precis som det var för många decennier sedan.

På nya Vikingaskolan kommer det att vara möjligt med kvällsaktiviteter för föreningsidrott i idrottshallen och kursverksamhet i klassrummen som ger ett liv i byggnaden över större delen av dygnet. Skolan kommer att bli en målpunkt för många tusentals människor.

Att låta skollokalerna nyttjas på detta vis är inte bara trevligt för att det upprätthåller en, enligt mig, bevaransvärd tradition utan också ekonomiskt klokt. Vi vet att många av Haninges föreningars största utmaning är just att hitta möteslokaler och därför ser vi nu till att när nya skolor byggs görs de mer tillgängliga.

Jag är övertygad om att nya Vikingaskolan kommer att bli en fantastisk kunskapsbyggnad och en stolthet för Haninge stad. Tillsammans med Jan Andersson, ordförande för Tornberget, Maria Fägersten, ordförande i grund- och förskolenämnden och Niklas Nilheimer på NCC ska jag nu ta första spadtaget.