Haninge bygger mest på Södertörn

Idag släppte Boverket en kortfattad analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos. Det finns en del matnyttig information att ta till sig i den för den som är intresserad av bostadsmarknadens utveckling.

Enligt Boverkets indikatorer är byggandet av flerbostadshus nu på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammets dagar. Bostadsbyggandet är högt på många håll, förutom Storstockholm växer också i bl.a. Örebro, Linköping, Helsingborg och Uppsala i rask takt.

Boverkets analys visar tydligt att vår politiska vilja att låta Haninge växa gett resultat. Haninge är den kommun på Södertörn som påbörjat flest bostäder per 1 000 invånare. Vi bygger dessutom fler bostäder per capita än Stockholm stad. Mätperioden i analysen är tredje kvartalet 2015 till och med andra kvartalet 2016 och ligger i linje med vad vi tidigare sett.

Spadtag Stena

Haninge har blivit en ledande tillväxtkommun som tar ansvar för att råda bot på bostadsbristen i regionen. Vi har ambitionen att bygga för alla och skapar därför attraktiva bostadsområden med blandade upplåtelseformer. För mindre än ett år sedan färdigställdes 180 ungdomsbostäder i Handen för unga folkbokförda i Haninge kommun och vi planerar nu att upprätta ännu fler.

Med den regionala stadskärnan som lokomotiv kommer hela kommunen att expandera. Vi ser nu att efterfrågan på mark ökar i hela Haninge och stadsutvecklingen tar fart. Vi passerade nyligen 85 000 invånare, i  måndags antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan och dagen efter tog jag tillsammans med Stena spadtag för deras bostadsbyggande i stadsdel Vega. Det händer mycket i Haninge just nu och vi har goda förutsättningar för att den positiva utvecklingen av vår växande och välkomnande kommun ska fortgå.

One thought on “Haninge bygger mest på Södertörn

Comments are closed.