Tal vid ljusmanifestation för mottagande

Ljusmanifestation

Igår arrangerade nätverket Ett öppet Haninge en ljusmanifestation för mottagande av nyanlända. Tongångarna i debatten kring kommunens uppdrag att ordna boende åt nyanlända med uppehållstillstånd har bitvis varit hårda och oresonliga. Det kändes därför bra att så många organisationer och människor kunde samlas under en och samma paroll för att visa att Haninge är en öppen kommun. Utöver folkvalda politiker talade också bland annat Svenska kyrkan, Röda korset och Civilförsvarsförbundet. Nedan kan ni läsa vad jag sa i mitt anförande.

Haninge är en välkomnande och växande kommun.

Det visar inte minst ni som är här idag för att manifestera ert stöd för mottagandet av nyanlända Haningebor.

Jag som socialdemokrat är övertygad om att ett inkluderande synsätt är det bästa sättet för vår kommun att växa, och det gäller i alla sammanhang. Jag är också glad över att de flesta partier i Haninges kommunfullmäktige delar det synsättet.

Under förra hösten var det många som bidrog med sin tid, sitt engagemang och inte minst sin medmänsklighet, när vi i Haninge hjälpte migrationsverket med evakueringsplatser för de som kom till Sverige.

Fortfarande finns det i dag fler flyktingar i världen än vid någon annan tidpunkt sedan andra världskriget. Ett rekordstort antal människor har sökt skydd i EU och i Sverige.

Att vår kommun ska ordna bostäder för en del av de som nu har fått uppehållstillstånd i vårt land är självklart för mig. Haninge ska ta sin del av ansvaret, inte skjuta över det på någon annan.

Haninges tillväxttakt är hög, vi är nu fler än 85 000 invånare.

Haninge existerar inte isolerad i en bubbla.

Vi är en del av Sverige och av världen. Det kommer vi att fortsätta vara även om vissa önskar att så inte var fallet.

Haninge växer, vi bygger stad och är öppna för de som vill bo här och för de företag som vill etablera sig här.

Det är vår uppfattning att i takt med vår expansion ökar också vårt ansvar att vara en konstruktiv kraft för att lösa de övergripande samhällsutmaningar som vi tillsammans står inför.

Det är många människor som inget hellre vill än att kunna flytta till vår kommun och påbörja sina nya liv i Sverige och i Haninge. Samtidigt vet vi att många ungdomar har svårt att kunna hitta sin första bostad.

Vi har bestämt oss för att vi ska göra en rejält ansats för att ta fram bostäder både för nyanlända med upphållstillstånd och för ungdomar folkbokförda i Haninge.

Det är glädjande att vi i Samarbetskoalitionen har en bred överenskommelse om bostäderna tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna. Även Vänsterpartiet gav stöd till denna överenskommelse och har varit – samt förblir – en konstruktiv partner för dialog kring hur vi bäst ska klara av mottagandet som kommun. Vid gårdagens Kommunfullmäktige yrkade också Rättvisepartiet Socialisterna bifall till förslaget.

Tillsammans ser vi till att Haninge tar sin del av ansvaret.

Det inte räcker med bostäder. Vi behöver hjälpas åt på många olika sätt; föreningslivet, näringslivet, byggherrar, fastighetsägare och det kommer också behövas många enskildas hjälp och insatser. Vi vet att det finns goda ambassadörer för medmänsklighet.

Vi satsar på bristyrkesutbildningar som kan kombineras med SFI, Vi har god kontakt med arbetsförmedlingen som är de som har etableringsuppdraget, Vi satsar på en likvärdig skola

Jag vet att ni alla vill vara med på den resan och möta och stötta de människor kommer till oss, så att de känner sig välkomna på ett bra och tryggt sätt, oavsett om de kommer från Abborträsk eller Aleppo.

Deras nya liv startar här i Haninge.

Haninge är och ska fortsätta att vara en växande och välkomnande kommun.

Tack för att ni lyssnade.

One thought on “Tal vid ljusmanifestation för mottagande

Comments are closed.