Första maj i Haninge

Den här helgen bjöd på flera tillfällen till tal för min del. Dagen efter valborgsmässoafton är det ju som bekant första maj, arbetarrörelsens högtidsdag. Här i Haninge firade vi traditionsenligt på Poseidons torg. Jag höll tal och sa ungefär det här.

***

första maj 2
Foto: Tomas Jensen

***

Kära vänner,

För oss socialdemokrater handlar det om både och – inte om antingen eller. Både att samhället ska visa omtanke – och ställa rimliga krav på människor. Vi vill att alla ska kunna känna trygghet, men också framtidstro och ha utvecklingsmöjligheter.

Det är därför vi är socialdemokrater och det är vad den svenska modellen handlar om.

Årets första maj-firande går under parollen ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas. Det sammanfattar vad den socialdemokratiskt ledda regeringen har fokuserat på sedan den tillträdde.

Vi har bytt inriktning för svensk politik. Samhällsbygge med investeringar i jobben, skolan och klimatet har ersatt stora skattesänkningar. Vi satsar stort på det som bygger Sverige starkt. Sammanlagt gör vi i år och de kommande åren investeringar på över 80 miljarder kronor per år. 80 miljarder kronor i samhällsinvesteringar, mina vänner, det är vad Sverige behöver.

* * *

Samtidigt är inte allt guld och gröna skogar i dagens Sverige. Klyftorna mellan fattig och rik och mellan stad och land har vuxit sig på tok för stora. Vi behöver vara självkritiska på den punkten, för det här är en utveckling som pågått under lång tid.

Invånare har idag inte samma möjligheter att förverkliga sina drömmar, vare sig i Sverige eller här i Haninge. Var du bor, din etniska bakgrund, ditt kön eller din ekonomiska situation spelar fortfarande allt för stor roll för dina möjligheter i samhället.

Det vill vi socialdemokrater ändra på.

För visst går det bra för Haninge just nu. Vi växer i rekordfart och allt fler människor och företag väljer att flytta till vår kommun. Nybyggnationen av bostäder är bland de högsta i Stockholms län. Resultaten i skolan går stadigt uppåt och arbetslösheten sjunker.

Men när Haninge utvecklas ska ingen lämnas efter utan varje individ ska ges möjligheter att växa och känna livskvalitet och delaktighet. Vårt samhällsbygge inkluderar hela Haninge och häri ligger en av våra största utmaningar.

Vi har påbörjat arbetet med att bygga ihop Haninge.

Vi gör historiska investeringar i skolor och förskolor för att trygga alla våra elevers rätt till en likvärdig utbildning i en god skolmiljö. De finns de som menar att vi inte har råd, men om vi inte har råd att investera i barnen vilken framtid får vi då?

Vi tar ansvar för att bygga bort bostadsbristen och har hittills byggt 180 ungdomsbostäder för att underlätta för unga att flytta hemifrån och påbörja vuxenlivet. Haninge Bostäder har nyligen påbörjat bygget av 229 lägenheter i Jordbro och det byggs snart sagt runt om i hela kommunen, även om lokomotivet för utvecklingen alltjämt är Haningeterrassen och stadsdelen Vega.

Vi satsar på bristyrkesutbildningar kombinerade med SFI i yrkesgymnasiet Fredriks gamla lokaler för att fler nyanlända Haningebor snabbt ska kunna komma i arbete och etablera sig i vårt samhälle.

Och för att trygga kompetensen i välfärden även i framtiden förbättrar villkoren för kommunens anställda genom att införa rätt till heltid för flera yrkesgrupper.

Vi kan satsa i Haninge för att regeringen satsar på Sverige.

Men vi kan inte vara nöjda än.

Ytterligare investeringar och kompetenssatsningar måste till för att säkra framtidens välfärd.

Vi måste ta krafttag mot den långvariga arbetslösheten och se till att alla våra barn och unga går ut skolan med de kunskaper de behöver för att möta morgondagens samhälle.

Vi måste också bygga ännu mer bostäder, och särskilt prioritera byggandet av hyresrätter som många kan efterfråga.

Vårt samhällsbygge i såväl Sverige som Haninge ska fortsätta, och det ska inkludera oss alla.

Det ska ge oss möjlighet att leva som fria, jämlika och förhoppningsfulla individer, oavsett om vi växer upp i en villa i Vendelsö, en hyresrätt i Jordbro eller någon helt annanstans i Sverige.

Visst känner jag ibland oro inför de utmaningar vi står inför.

Men jag känner också tillförsikt.

Sverige har styrkan och resurserna för att möta framtiden.

Vi har det bästa verktyget för att göra det: den svenska modellen.

Den ska utvecklas för att skapa fler jobb och säkra välfärden för alla.

***

Vi socialdemokrater prioriterar alltid jobben. Idag går nästan 200 000 fler människor till ett arbete än innan valet. Sysselsättningen är högst i EU.

Här i Haninge har särskilt ungdomsarbetslösheten sjunkit, vilket jag tycker är extra glädjande. Men det finns fortfarande mer att göra.

Bland unga som varken studerar eller arbetar är den psykiska ohälsan som högst. Att inleda vuxenlivet i sysslolöshet är ett hårt slag mot såväl motivationen och självkänslan som mot möjlighet att flytta hemifrån och skapa ett självständigt liv. Vi har inte råd att förlora en enda ung människa till långvarig arbetslöshet.

***

Vänner,

Vi kan aldrig ta vår välfärd för given.

Här i Haninge har inte minst Moderaterna fört en aggressiv politik för att sälja ut flera av Haninges grundskolor trots att de utvecklas åt rätt håll och är omtyckta av barn och föräldrar. Den högljudda privatiseringspolitiken är inget annat än en ideologisk återvändsgränd där skolföretagens intressen sätts framför elevernas.

Oavsett var du föds. Vilken lön du har. Eller var du väljer att bli gammal så är det vår gemensamma uppgift att bygga en välfärd vi alla kan lita på.

Och när högerdebattörer och politiker skriker sig hesa om att vi inte kommer ha råd med all välfärd. Ja, då kan jag bara dra slutsatsen att de nu börja förstå vad det får för konsekvenser att sänka skatten med närmare 140 miljarder som de borgerliga gjorde senast de hade makten.

Vi har bytt väg.

Vi tillför mer resurser.

Vi investerar i vår gemensamma välfärd.

Det är så vi utvecklar den svenska modellen. Inte med skattesänkningar och privatiseringar.

* * *

Sverige är ett av världens rikaste länder med en stabil demokratisk tradition. Men vi får aldrig ta demokratin för given. Idag ser vi hur rasism och fascism återigen är på frammarsch i Sverige, i Europa och i världen.

Idag väljer allt fler grupperingar och partier tyvärr att spä på såväl tveksamma faktauppgifter som hat när det gynnar deras kortsiktiga intressen.

Jag upplever att dessa grupper sällan är ute efter dialog och att lösa faktiska problem. En sansad diskussion underordnas möjligheten att vinna några nya supportrar.

När vi ställs inför den här utvecklingen får vi aldrig sätta oss på åskådarläktaren och bara titta på.

Att ta strid för fri debatt grundat i sanningssökande, saklig kritik och respektfullt meningsutbyte är att ta strid för demokratin.

För det handlar i grunden om vilket samhälle vi vill ha. Ett samhälle där viktiga beslut byggs på fakta och där vi kan känna tillit och lita på varandra.

Men detta är inget som Socialdemokraterna kan skapa på egen hand. Det kräver samarbete, inte minst, mellan politiska partier.

Vi ska ha hårda debatter om det som skiljer oss åt.

Men när det krävs då sätter vi oss ned tillsammans över blockgränsen för att ta fram de lösningar som är bäst för Sverige och för Haninge.

Något som vi lyckats bra med inom ramen för vår samarbetskoalition här i Haninge.

* * *

Vår historiska framgång har byggt på att vi är ett brett parti och en folkrörelse i samhället.

Det ska vi fortsätta vara. En rörelse som samlar Sverige och betonar det vi har gemensamt, snarare än det som skiljer människor åt. En rörelse som står för ett modernt och hållbart samhällsbygge.

Vi ska aldrig rädas samhällsutmaningar eller blunda för problem. Vi finns i vardagen, vi hör den oro som finns, vi känner den, men också de drömmar som människor har.

Trygga samhällen byggs av trygga människor. Människor med framtidshopp har råd att känna omtanke. De tar hand om varandra. Tar hand om sina samhällen. Tar hand om sin värld. För de ser sin egen plats i den.

Vår viktigaste politiska uppgift är att upprätthålla tron på politikens möjligheter och tron på löftet om ett bättre samhälle.

Socialdemokraterna är den samlande kraften i svensk politik.

En kraft som säkrar utveckling i hela Sverige – och för alla.

En kraft som för en ekonomisk politik som sätter jobben först och säkrar en bra välfärd.

Den svenska modellen ska kort och gott utvecklas – inte avvecklas.

 

första majFoto: Barbro Nordgren