Idrottshallar nu och framöver

Det skrivs och tycks en del i sociala media om underhållet av kommunens idrottsanläggningar. Till exempel om den pågående renoveringen av A-hallen på Torvalla. Det har också påståtts att denna försening skulle handla om brist på resurser eller politisk vilja och inget kunde vara mer fel.

Även om en del kanske redan har bestämt sig för vad som är och inte är och vad det betyder för samarbetskoalitionens syn på idrotten i stort och i smått tänker jag redogöra för läget. Kommenterar dessutom de uppgifter som sprids om Ribby sporthall i Västerhaninge och något om framtiden.

Ansvarsfördelningen inom kommunen ser generellt ut så att kultur-
och fritidsförvaltningen sköter bokning och tillsyn av hallar medan Tornberget ansvarar för underhållet, det vill säga städning av mattor,
golv och tak etcetera.

Torvallas A-hall

Torvallas A-hall går för närvarande inte att använda. I november 2016 skadades golvet på flera ställen under en crossfit-tävling som anordnades av ett företag som hyrt A-hallen. Kultur- och fritidsförvaltningen och Tornberget konstaterade att det rörde sig om ungefär 200 kvm av 1700 kvm. Tornberget, skolan och de mest berörda föreningarna enades tillsammans med Kultur- och Fritidsförvaltningen om att skjuta renoveringen till sommarlovet eftersom stora delar av verksamheten trots allt kunde genomföras. Innebandyn kunde inte träna på det provisoriska golvet och fick alternativa lokaler i stället.

När renoveringen påbörjades visade det sig att skadan var större än befarat. Hela golvet på 1 700 kvm behövde bytas. För att renoveringen skulle gå så snabbt som möjligt lades det ut plywood-skivor på hela golvytan och det nya parkettgolvet läggs ovanpå detta. Det är stora mängder parkett som måste fram och det har varit omöjligt att få tillräckliga leverenser för att kunna lägga golvet så snabbt som vi önskat. Det hade naturligtvis gått att lägga ett vanligt plastgolv som är lättare att få tag på, men ett trägolv har fördelaktiga och unika egenskaper som uppskattas inom vissa idrotter och det vore olyckligt om Haninges största idrottshall också skulle mista sitt trägolv.

Direkt efter att beslutet om att byta hela golvet togs, bjöds föreningarna in till ett möte där de informerades om läget. De fick också berätta om sina behov. Kommunen har därefter hittat alternativa lokaler för alla berörda Haningeföreningars regelbundna träning (med fokus på barn och unga). När det gäller några enstaka större arrangemang av tillfällig karaktär har det varit svårt, eller till och med omöjligt, att hitta någon alternativ och likvärdig lösning. Träningen för Cheerleading drabbas då den alternativa lokalen inte har tillräcklig höjd för de högsta formationerna. IK Södras två stora judotävlingar behöver genomföras i Torvallas A-hall och detta har lösts genom att tävlingarna genomförs lite senare på säsongen. Kultur- och fritidsförvaltningen har en fortsatt dialog med föreningarna för att de ska ha aktuell information.

Golvet i Torvallas A-hall 1 september 2017
Golvet i Torvallas A-hall 1 september 2017

Skolan förlägger sin idrottsundervisning utomhus i en större utsträckning än i vanliga fall under den här perioden och kan på så sätt klara sin verksamhet.

Det har i sociala media framförts att förseningen av renoveringen av golvet skulle vara en penningfråga för Kultur- och Fritidsnämnden. Trots att detta nya golv blir en dyr historia, hade mer pengar i sig inte hjälpt. Problemet är att golvet var mer trasigt än befarat i kombination med svårigheten att få tag på parketten. Det är stor skillnad på 200 kvm och 1 700 kvm. Självklart är huvudproblemet att företaget som hyrde A-hallen orsakade skadorna på golvet, men det i sig är en försäkringsfråga och inget som påverkar byggtiden.

Det har gjorts ett stort jobb för att få tag på så mycket golvmaterial som man bara kan och de har också planerat om jobbet så att byggtiden förkortas. MEN, mera pengar hade inte hjälpt (varken hos Kultur- och fritidsnämnden eller hos Tornberget).

Det är lätt att vara efterklok och tycka att omfattningen på skadorna borde ha upptäckts tidigare, men bedömningarna gjordes av de som har expertisen inom detta område.

Genom att vänta med att åtgärda golvet tills sommaren drabbades betydligt färre föreningar (och deras barn- och ungdomsverksamhet) än om de hade satt igång under terminen när många fler nyttjar hallen.

Ribby sporthall

För några dagar sedan lades det upp bilder på Facebook på smutsiga ytor i Ribby sporthall. Förklaringen till smutset på de flesta bilderna är en renovering som nyligen utförts i källarvåningens dusch och omklädningsrum och ett par duschar på markplan. Den efterföljande byggstädningen var bristfällig och när föreningen i fråga använde hallen fanns det kvar byggdamm och maskeringstejp som borde ha avlägsnats. Bland fotona fanns även bilder från ett omklädningsrum/dusch, som visar smuts i golvbrunnar och golv. Det beror inte på renoveringen utan på reguljär städning som inte skötts ordentligt just denna gång.

Föreningen i fråga reagerade på den samlade negativa upplevelse genom att lägga upp bilderna men även genom att skicka sina synpunkter till Kultur- och fritidsförvaltningen, som då såg till att kompensera föreningen genom att de inte behöver betala lokalhyra. Sedan dess ska det ha skett en städning och en mer grundlig städning uppges vara på gång.

Idrottsplatser och idrottshallar framöver

Eftersom idrotten betyder mycket för många av Haninges invånare, både stora som små. Har vi i samarbetskoalitionen inte bara nöjt oss med att sätta igång arbetet med de tre idrottshallarna som kommer att byggas i Lyckeby, Västerhaninge och Tungelsta. Bygget av Vikingahallen, som kommer att vara speciellt lämpad för gymnastik och cheerleading, pågår för fullt och kommer att bli klar till skolstart hösten 2018. Inte heller har vi nöjt oss med de utegym, konstgräsplaner och spontanidrottsytor av olika slag som vi hittills hunnit med att färdigställa eller påbörja.

Kultur- och fritidsnämnden har i budget för 2018-2019 fått i uppdrag att ta fram en plan för underhåll och utveckling av kommunens badplatser. Vi går samtidigt vidare med simhallsfrågan och dessutom beslutade vi att ge ett uppdrag till Kommunstyrelsen som går ut på att ta fram en plan för investeringar i och underhåll av kommunens idrottsplatser och idrottshallar.

Detta skyddar oss naturligtvis inte från arrangörer som kan orsaka skador på våra anläggningar, men det ger oss en bättre möjlighet att planera underhållet och nybyggnationer samt därmed få en bättre kostnadskontroll. Vilket är viktigt för att vi ska kunna få ut så mycket verksamhet för våra gemensamma resurser som möjligt.

One thought on “Idrottshallar nu och framöver

Comments are closed.