Grundläggande värden

Haninge kommun hissar FN-flaggan.
Haninge kommun hissar FN-flaggan för att visa att demokratin står upp för ett öppet och välkomnande samhälle, för ett öppet samtal och mot våld, hot och anti-demokratiska krafter.

I Haninge ska alla känna sig välkomna och inkluderade. Vi har en fin tradition av gemenskap i kommunen som bygger på en stolthet inför vår hembygd, tilliten till allas lika värde och en djupt rotad solidaritet till varandra och samhället i stort.

Ibland kan dessa självklarheter ifrågasättas, just nu pågår till exempel en stor debatt i Göteborg om hur anti-demokratiska krafter hotar såväl polismaktens upprätthållande av den allmänna ordningen som mångas allmänna säkerhet. Det är just då som det är viktigt att stå upp för grundläggande principer som allas lika värde.

Till vardags gör vi detta genom att flagga med Haninges kommunflagga och Europaflaggan, men just denna helg flaggar vi också med FN-flaggan, just för att påminna om den värdegrund som vi bygger vår dagliga gärning på. Vi flaggar tillsammans med andra kommuner runt om i landet för att visa att demokratin står upp för ett öppet och välkomnande samhälle, och på det viset visa att FN:s principer om samtal kan vara starkare än skrämsel och hot. Ett enkelt sätt att visa att vi står enade med Göteborg och alla andra kommuner som arbetar för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Just idag, denna lördag, får också FN:s flagga vid vårt kommunhus symbolisera vår solidaritet med alla som står upp för ett öppet demokratiskt samtal och grundläggande mänskliga rättigheter. För ett öppet samtal och mot våld, hot och anti-demokratiska krafter.

Låt oss påminna oss om första paragrafen i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”