FP på krigsstigen…

14 Jan 2010 by Meeri, 3 Comments »
Börjar en spricka synas i den borgerliga alliansen?

Börjar en spricka synas i den borgerliga alliansen? Foto: www.fotoakuten.se

Nu börjar positioneringen inom den så kallade alliansen. FP gör ett utspel om att försvaret behöver stärkas och de andra tre vill utreda euron…

Betyder detta att ”sötebrödsdagarna” är över och att vi sett slutet på skattesänkningarna nu? Kommer FP föreslå skattehöjningar? För ett starkare försvar kostar väl antagligen en smula mer än i dag? Debattörerna säger sig vara beredda att fatta beslut om ökade ekonomiska ramar under nästa mandatperiod, men var ska pengarna tas? Skulle man gå NATO-vägen skulle det vad jag förstår innebära ett krav på en fördubblad försvarsbudget. Då kan ju var och en fundera över vad som kommer att behöva stryka på foten. Vad är detta nya utspel egentligen värt?

Jag är född och uppvuxen på Muskö och har genom det av naturiga skäl kunnat följa delar av försvarsutvecklingen. Jag har starka minnen av att vi på barns vis hjälpte till att leta efter U-båten/arna när det begav sig. Senare förstod man att de inte likt gammelgäddan gömmer sig i vassen, de skulle aldrig ha fått plats.

Jag tycker att det är rimligt att när det gäller försvarsfrågorna ska utgångspunkten vara den säkerhetspolitiska bedömningen, den som försvarsberedningen gör. FPs analys är starkt förenklad. Var är diskussionen om hotbilden mot den civila infrastrukturen: el, telekommunikation, värme, vatten etcetera. Nej, FPs analys luktar unket 70-tal då det enda hot vi kände till kom från öster… Kanske har FP tillgång till viktig information som försvarsberedningen borde få ta del av…

Framtidens försvar handlar inte bara om fler båtar, flygplan, stridsvagnar etc. Det är också en fråga om att dessa ska fungera och då pratar vi helt plötsligt om energiförsörjning, behovet av att vara självförsörjande på detta.

FP försöker nu genom att måla upp en enkel bild av hur hoten i omvärlden ser ut vinna väljarsympatier inte bara hos Svenska folket i allmänhet och missnöjda officerare i synnerhet. Jag tycker mig också ana att de fiskar i grumligare vatten än så, när de så starkt spelar ut det patriotiska kortet. Osmakligt, kortsiktigt och populistiskt.

Intressant? 
Bloggare: In your facePeter AnderssonJohan Westerholm1Johan Westerholm2, Åsa Lindestam1, Åsa Lindestan2Wiseman´s Wisdoms
Media: DN1, DN2, SvD1, SvD2,

3 Comments

 1. Jonas75 skriver:

  Jaha..då kom det där också, ”fiskar på grumligare vatten”. Jag hoppas du bara tramsar i ditt inlägg för inte kan du väl mena att du tror att försvarsberedningens analyser av hotbilder mm är verklighetsförankrade?
  Försvarsberedningens uppdrag är att komma fram till politiskt beställda slutsatser som kostar så lite så möjligt i försvarsanslag.

  /Haninge bo

 2. meeri skriver:

  Min poäng är att försvarsberedningen är det demokratiska fora där det säkerhetspolitiska läget analyseras. I beslut år 2000 om Försvarsberedningens arbetsformer, markerades betydelsen av Försvarsberedningens självständiga bedömningar. Redan då betonades att Försvarsberedningen är det viktigaste forumet för konsultationer mellan regeringen och riksdagspartierna om den långsiktiga inriktningen av försvars- och säkerhetspolitiken. Försvarsberedningen ska göra självständiga bedömningar mot bakgrund av de analyser som ledamöterna i Försvarsberedningen gör. Men om du väljer att tro att de i stället skulle ägna sig åt ”politiska budgetbeställningar”, är det ju upp till dig.

  Min uppfattning är dessutom att det inte är nödvändigt, snarare olyckligt, att ta till sådana patriotiska brösttoner som FP gör i sin debattartikel. Det är möjligt att de utvecklar sitt resonemang i sitt kommande försvarspolitiska program, men det återstår väl att se. Oaktat det anser jag inte att den här typen av viktiga beslut enbart kan grunda sig på ett enskilt politiskt partis uppfattning utan här behövs det breda gemensamma analyser som kan ligga till grund för gemensamma beslut. Inte minst för att på detta sätt garantera en långsiktighet när det gäller försvars- och säkerhetspolitiken.

  Säkerhetspolitiken är ett sådan område där jag uppfattat att det har funnits en lång tradition av att de politiska partierna lagt sig vinn om att komma överens över blockgränserna. Detta tycker jag är ett arbetssätt som är värt att vårda och FPs utspel kan leda till en olycklig partipolitisering av säkerhetspolitiken.

 3. Johan Westerholm skriver:

  Jonas75

  Det stämmer som Meeri säger, och penetrerar du vad självständiga intitutioner skriver är det i praktiken samma bedömning.

  Du kan med fördel ta del av FOI och Utrikespolitiska institutet tagit fram. Det finns på deras hemsidor och kan vara lite jobb att få ihop ett komprimerat material som täcker helheten.

  Det finns, som Meeri beskriver, en stor mängd parametrar att ta hänsyn till vilket vi som enskilda lekmän vars kompetens ofta enbart adresserar en fråga och en helhet som vi svårligen kan göra helt själva.

  mvh

  Johan

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!

Mina Tweets

Bilder på Meeri

Roy Tanck's Flickr Widget requires Flash Player 9 or better.

Get this widget at roytanck.com