Skolbesök och ljusmanifestation

Förra veckan var jag på Ribbyskolan i Västerhaninge för att besöka två ribbyintroduktionsklasser för nyanlända elever och samtala med ledningsgrupp och lärare. Det är omöjligt att inte bli imponerad av verksamheten som bedrivs och det engagemang som finns på skolan. Utan tvekan står vi inför stora utmaningar och jag känner en stark tilltro till kommunens medarbetare.

Det krävs nytänkande och kreativitet. Vi behöver lyfta blicken, höja oss en nivå och spänna bågen lite till för att finna nya sätt att hantera det som ligger framför oss. För oss förtroendevalda handlar om att fatta nödvändiga beslut men också om att ge utrymme och förutsättningar för kommunens medarbetare att komma med förslag till lösningar. Det finns kraft och kompetens hos dem som vi inte ska underskatta.

Under helgePoseidon ljusn pågick traditionsenligt luciafirande i Haninge kulturhus och i anslutning till det arrangerades en ljusmanifestation på Poseidons torg där jag höll ett kortare tal. Jag talade då om vårt behov av ljus i mörka tider och kunde inte låta bli att tänka på eleven som visade mig runt på Ribbyskolan mellan klassrum, kontor och personalrum. Han hade kommit till Sverige från Afghanistan för fyra månader sedan, pratade redan fullt förståelig svenska och när jag frågade sa han att han vill jobba med barn efter sin utbildning, kanske bli lärare. Både han och rektor hoppas att han ska gå till ordinarie klass redan efter jullovet.

Jag är övertygad om att när fler av oss förtroendevalda faktiskt möter de som flytt och kommit till vår kommun kommer vi att inse att de är medmänniskor och inte motmänniskor. Fler skulle kanske våga vara öppna för att hitta lösningar istället för att bara säga nej. För mig var mötena med elever och medarbetare på Ribbyskolan precis det ljuset i mörkret som jag behövde. Jag hoppas att alla andra finner sitt.

 

Flyktingmottagande och Moderaterna i Haninge

Haninge existerar inte isolerad i en bubbla. Vi är en del av Stockholms län, av Sverige och av världen. Vår kommun växer, vi bygger stad och öppnar upp för de som vill bo och för det företag som vill etablera sig i Haninge. Enligt senaste befolkningsstatistiken är vi nu 83 472 haningebor. Det är min uppfattning att i takt med Haninges expansion ökar också vårt ansvar att som kommun vara en konstruktiv kraft för att lösa de övergripande samhällsutmaningar som vi tillsammans står inför.

När Moderaterna styrde Haninge under förra mandatperioden hade kommunen ett avtal om att ordna boende åt 20 nyanlända vuxna och 12 ensamkommande flyktingbarn varje år. Nu står världen inför en flyktingkris och då röstar Moderaterna konsekvent nej till att utöka Haninges mottagande av flyktingar. När 160 000 flyktingar förväntas komma till Sverige under 2015 anser Moderaterna att Haninge ska ordna boende åt 32.

På sin hemsida skriver Moderaterna om ensamkommande flyktingbarn och hur spänningarna i Sverige ökar. Polariseringen i vårt samhälle bekymrar även mig men jag är övertygad om att rubriker som ”Chockhöjning av antalet ensamkommande i Haninge” bidrar till att öka motsättningarna snarare än att stävja dem. Moderaterna uppger också att de är oroliga över att flyktingboenden kan byggas i bostadsområden och i en annan text ondgör de sig över att ett evakueringsboende för flyktingar har placering i närheten av Haninges stadskärna. Vidare insinuerar de att Haninge inte skulle vara en trygg plats att bo på om det kommer flyktingar hit och i en särskild skrivning som lämnades till kommunfullmäktige igår skriver man att Sverige befinner sig i kristillstånd.

I helgen delademflygblad Moderaterna ut ett flygblad som innehåller flera direkta felaktigheter. Jag tänker inte kommentera alla här men jag fastnade vid påståendet att socialtjänsten och skolan ”går på knäna” till följd av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Detta är en bild som Moderaterna vill sprida men som varken bekräftas av fackliga organisationer, förvaltningscheferna eller personaldirektören. Läget är ansträngt men budskapet är att vi kommer klara av det här. Vi vidtar just nu flera åtgärder för att stärka vår organisation, inte minst genom att rekrytera fler medarbetare.

Spridning av falsk information och alarmistiska budskap om flyktingmottagandet är något vi hittills associerat med endast ett parti men under hösten har det blivit tydligt att i Haninge är det nu två.

Kommunfullmäktige igår beslutade att godkänna de föreslagna avtalen mellan Haninge kommun, Länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Endast Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade emot. Haninge kommer genom detta att ta ett mer proportionellt ansvar för den situation som råder i Sverige och världen. Fullmäktige visade att Haninge inte vänder ryggen till utan att vi är en växande kommun som står öppen mot vår omvärld. Det gör mig både stolt och glad. Kommunledningen jobbar nu vidare med att förbättra mottagandet av våra nya invånare och för att bygga Haninge starkt inför de utmaningar vi har framför oss.

Tvärförbindelse Södertörn

Det har varit många turer fram och tillbaka för Tvärförbindelse Södertörn, eller Södertörnsleden som projektet tidigare kallades. Tvärförbindelsen är väldigt viktig för Haninges utveckling och därför en tydligt prioriterad fråga för kommunledningen.

Jag medverkade nyligen i en informationsfilm om Tvärförbindelse Södertörn som Trafikverket producerade där jag understryker dess betydelse för vår kommun. Även lokaltidningen Mitt i Haninge uppmärksammade i veckan historian och framtiden kring projektet.

Tvärförbindelse Mitt iEfter att förslaget från Trafikverket föll 2013, då det hade sprungits om av miljölagstiftning och förändrade trafikmängder, har planeringen börjat om. Att bristerna i förslaget uppdagades först när byggstart var planerad är undermåligt men det är glädjande att arbetet nu fortskrider.

Tvärförbindelsen ska skapa bättre transportsystem och binda ihop tre regionala stadskärnor: Kungens kurva, Flemingsberg och Haninge stad. Den ungefär 20 km nya vägsträckningen spelar en avgörande roll för att företags tunga transporter ska kunna ske effektivt, särskilt nu när Norviks hamn ska byggas. I den aktuella planeringsprocessen kommer bättre hänsyn att tas till de naturreservat som finns i området och projektet inkluderar också gång- och cykelväg.

Ofta är det kommunerna som får skulden för rådande bostadsbrist i Stockholmsregionen men en förutsättning för att vi ska kunna bygga nya bostäder är att transportmöjligheter byggs ut i en takt som motsvarar vår. Haninge växer nu och vi vill ta vårt ansvar för att motverka bostadsbristen i regionen. För att vi ska kunna välkomna de människor som vill flytta till vår kommun och alla företag som vill etablera sig här är Tvärförbindelse Södertörn nödvändig.